Pracownicy Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki na konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 8 grudnia 2016 r. pracownicy Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki wzięli udział w konferencji naukowej pt. "  Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 " zorganizowanej przez Katedrę Postepowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej.  Wśród perelegentów znalazł się Prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn, który wygłosił referat pt. " Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego na tle systemu środków zaskarżenia w polskim procesie karnym". W wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer księdze " Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej ". Obok referatu Prof. UG dr hab. Sławomira Steinborna opublikowane zostały teksty : Prof. UG dr hab. Krzysztofa Woźniewskiego " Oddalenie wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy na podstawie art. 452 ˜§ 2 k.p.k. " , dr Piotra Rogozińskiego " Zmiany normatywne dobrowolnego poddania się karze w kodeksie postępowania karnego w latach 2015-2016 w kontekście realizacji celów procesu i funkcji tej instytucji prawnej " , dr Łukasza Cory " Nierozłączna triada zasad karnoprocesowego modelu postępowania dowodowego " oraz dr Macieja Fingasa  , " Zakres rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy w przypadku zaskarżenia przez tzw. stronę prywatną orzeczenia wydanego w trybie konsensualnym " . W konferencji udział wzięli również : dr Tomasz Kanty, Mgr Marta Flis-Świeczkowska oraz mgr Wioletta Niemiec.

                                                                                                 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 14. Grudzień 2016 - 01:35; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora Ostatnia zmiana: środa, 14. Grudzień 2016 - 01:38; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora