II Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów

W dniu 21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyło się II Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów, poświęcone tym razem nauce i nauczaniu prawa rzymskiego. Celem inicjatywy jest umożliwienie młodym badaczom prawa rzymskiego prowadzenia dyskusji dotyczącej podejmowanej przez nich tematyki badań, stosowanych metod naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów naukowych. Pierwsza edycja forum, organizowanego przez Zakład Prawa Rzymskiego miała miejsce w listopadzie 2015 r.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział kilkunastu badaczy, reprezentujących czołowe ośrodki badań nad prawem rzymskim w Polsce; gościem forum był też dr Petr Dostalík z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Uczestników konferencji powitał Dziekan WPiA UG prof. Jakub Stelina, konferencję zaś oficjalnie otworzył prof. Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG.

Część naukową posiedzenia zainaugurował prof. J. Wiewiorowski, skupiając się w swym wystąpieniu na wadze relacji uczeń-mistrz w kształtowaniu postawy młodego badacza oraz na problemach związanych z warsztatem badawczym romanisty. Wygłoszone przez uczestników referaty dotyczyły trzech pól badawczych: dziejów i problemów związanych z nauczaniem prawa rzymskiego, różnych aspektów rzymskiego prawa karnego oraz rzymskiego prawa prywatnego. Wystąpienia wywołały ożywione dyskusje, toczone w trakcie obrad, a także w kuluarach konferencji. Organizatorzy przewidują zgłoszenie do druku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym i Gdańskich Studiach Prawniczych dwóch najlepszych referatów. Całodniowe spotkanie zakończył w godzinach wieczornych spacer uczestników po gdańskiej starówce.

W skład komitetu naukowego oraz organizacyjnego konferencji wchodzili pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG: prof. Jacek Wiewiorowski, dr Beata J. Kowalczyk oraz dr Bartosz Szolc-Nartowski.

Obrady Obrady Uczestnicy Uczestnicy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Marzec 2017 - 16:46; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: piątek, 31. Sierpień 2018 - 19:24; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski