Pracownicy naukowi WPiA UG na V Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Karnistów

W dniach 19-21 maja 2017 r. pracownicy Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UG - dr Paweł Petasz oraz dr Tomasz Snarski wzięli udział w V Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Karnistów w zespole pałacowym UAM w Obrzycku. Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego; wydarzenie to łączy dyskusję akademicką nad aktualnymi problemami nauk penalnych z integracją środowiska młodych karnistów w Polsce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji dot. prawa karnego wobec Konstytucji, co wiązało się z jubileuszem uchwalenia w 1997 r. trzech kodeksów penalnych oraz Konstytucji RP. Dr Tomasz Snarski przedstawił referat pt. „Po co prawu karnemu filozofia prawa? Kilka uwag o zasadach prawa karnego pomiędzy konstytucją a prawem karnym”, natomiast dr Paweł Petasz wygłosił referat pt. „Konstytucyjny wymiar kary kryminalnej”.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 31. Maj 2017 - 22:38; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski Ostatnia zmiana: piątek, 2. Czerwiec 2017 - 11:13; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski