Nowe wydanie uznanego podręcznika autorstwa Prof. zw. dr hab. Jarosława Warylewskiego pt. "Prawo karne. część ogólna"

Prawo karne. Część ogólna.Podręcznik autorstwa Prof. zw. dr hab. Jarosława Warylewskiego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej.

Książka stanowi opracowanie systemowe, w którym skomentowano zróżnicowane poglądy doktryny, w szerokim zakresie przywołano orzecznictwo ilustrujące omawiane instytucje oraz w sposób krytyczny ukazano proces legislacyjny i funkcjonowanie prawa karnego w praktyce. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście pojęć z indeksów. Każdy rozdział podręcznika zawiera pytania i polecenia kontrolne, które pozwalają na weryfikację stopnia opanowania materiału oraz na lepsze przygotowanie się do kolokwiów i egzaminów.

W obecnym, siódmym już wydaniu zaktualizowano i dodano informacje z zakresu statystyki kryminalnej. Zwiększyła się liczba pytań wspomagających proces uczenia się.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Wrzesień 2017 - 11:14; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2017 - 12:30; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski