Pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA UG na ogólnopolskiej IV Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych.

Pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA UG wzięli czynny udział w ogólnopolskiej IV Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, która odbyła się w dniach 16 – 17 października 2017 r. w Olsztynie.

 

W rozpoczynającej Konferencję sesji zatytułowanej „Pryncypia - Aksjologiczne i systemowe rozterki ustawodawcy” referat pt. „Wymogi wewnętrznej moralności prawa L.L. Fullera jako argument w dyskursie nad stabilnością i zmiennością prawa karnego” wygłosił dr Tomasz Snarski.
Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski został zaproszony przez Organizatorów Konferencji do poprowadzenia sesji „(Nie)stabilność zakresu kryminalizacji i dylematy prawno-obyczajowe” oraz wygłoszenia referatu pt. „Czy zmiany w przepisach Kodeksu karnego z 1997 r. dotyczących obrony koniecznej są nam potrzebne (konieczne)?”.
W tej samej sesji referat pt. „Oszustwo sądowe. Rozważania na tle reaktywacji przedwojennych spółek” 
przedstawił także dr Jacek Potulski.
Natomiast w czasie sesji „Stabilność a zmienność systemu sankcji, zasad ich wymiaru oraz wykonywania” dr Paweł Petasz wygłosił referat pt. „Charakterystyka przepadku na tle zmian Kodeksu karnego z 1997 r.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 27. Październik 2017 - 09:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 27. Październik 2017 - 09:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski