Projekt Wydziału Prawa i Administracji SEAPLANSPACE został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu UE Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i uzyska finansowanie

InterregProjekt o nazwie "SEAPLANSPACE  - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance" ma międzynarodowy charakter i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników administracji, sektora prywatnego, studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. Realizacja projektu wiąże się z wymogiem opracowania i wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 2021 roku. Cele projektu mają zostać osiągnięte przez wspólne przygotowanie przez partnerów Projektu programów szkoleń realizowanych w 5 państwach,  przygotowanie publikacji angielskojęzycznej, obejmującej międzynarodowe aspekty morskiego planowania przestrzennego, przygotowanie publikacji dwujęzycznych, z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zrównoważonego zarządzania morzem z perspektywy państw uczestniczących w Projekcie oraz przeprowadzenie warsztatów dla ok. 300 uczestników z państw, biorących udział w Projekcie, a także uruchomienie i obsługę portalu internetowego, mającego na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

Uniwersytet Gdański jest Liderem Projektu SEAPLANSPACE. Całkowity budżet Projektu SEAPLANSPACE wynosi 1 684 656,95 EUR.
Kierownikiem Projektu SEAPLANSPACE jest dr hab. Dorota Pyć, prof. nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Listopad 2017 - 14:56; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 16. Listopad 2017 - 15:01; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski