ONKOGRANT dla projektu pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrba

ONKOGRANT dla projektu pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrba

 

Projekt badawczy pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrba  "Analiza możliwości wprowadzenia ustawowego zakazu używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w samochodach osobowych przewożących dzieci” w gronie zwycięskich projektów, które uzyskały finansowanie w II edycji Konkursu ONKOGRANTY.

Projekt będzie  realizowany w interdyscyplinarnym zespole badawczym prawno-medycznym w 2018 r.

 

ONKOGRANTY są corocznie przyznawane  przez Fundację  Polska Liga Walki z Rakiem, która wyłania w drodze konkursu nowe,  dotychczas niefinansowanych przez inne instytucje, projekty twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 .  Zwycięskie projekty finansowane są z  Onkologicznego Funduszu Grantowego. 

 

Celem projektu "Analiza możliwości wprowadzenia ustawowego zakazu używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w samochodach osobowych przewożących dzieci” jest przebadanie trendów legislacyjnych w tym obszarze w wybranych ustawodawstwach państw obcych oraz analiza zasadności, a także możliwości wprowadzenia takiego zakazu  przez polskiego ustawodawcę w ustawie z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Efektem projektu będzie sporządzenie Raportu z dokonanych analiz oraz zawierającego propozycję kształtu przepisu prawnego wprowadzającego omawiany zakaz. Raport będzie przygotowywany przy konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i zostanie rozpowszechniony przez Fundację. Ponadto wnioski wynikające z Raportu będą podstawą publikacji naukowych.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 11. Kwiecień 2018 - 09:51; osoba wprowadzająca: Katarzyna Wylot Ostatnia zmiana: środa, 11. Kwiecień 2018 - 09:53; osoba wprowadzająca: Katarzyna Wylot