Międzynarodowa publikacja pod redakcją dr. Macieja Łagi

Labour law and social rights in Europe, M. ŁagaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka redagowana przez dr. Macieja Łagę (Katedra Prawa Pracy WPiA UG) pt. "Labour law and social rights in Europe The jurisprudence of international courts Selected judgements" (współredaktorzy: prof. Stefano Bellomo - Uniwersytet w Rzymie Sapienza, Włochy dr Nicola Gundt - Uniwersytet w Maastricht, Holandia, prof. José María Miranda Boto - Uniwersytet w Santiago de Compostela, Hiszpania).

Książka jest owocem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2015 r. w Santiago de Compostela (Hiszpania). Autorzy publikacji podjęli się rozważenia kilkunastu wybranych orzeczeń europejskich trybunałów (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE).

Istotną cześć opracowania przygotowali pracownicy WPiA UG. Dr Justyna-Świątek Rudoman oraz dr Jakub Szmit (Katedra Prawa Pracy) napisali rozdział czwarty: Less favourable treatment of fixed-term workers (CJEU, C-38/13). Dr Maciej Łaga jest współautorem wstępu (z dr Nicolą Gundt) oraz rozdziału jedenastego Whistleblowing and the case of Heinisch vs Germany (ECHR,28274/08): The Polish and Portugese perspectives (z David'em Carvalho Martins, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia). Książka została sfinansowana w ramach międzynarodowego projektu przez Hiszpańską oraz Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy, Uniwersytet w Perugii oraz Uniwersytet Gdański.

Opracowanie przygotowano w interesującym układzie. Poszczególne części dotyczące określonych orzeczeń w zdecydowanej większości były opracowywane przez dwóch autorów - każdy z innego państwa. Taka podwójna perspektywa pozwoliła m.in. wyeksponować różną percepcję orzeczeń w różnych krajach i systemach prawnych.

Przedmiotem opracowania jest kilkanaście orzeczeń europejskich trybunałów z lat 2014-2016 (z nielicznymi wyjątkami - wcześniejszych, ale ważnych dla międzynarodowego i europejskiego prawa pracy orzeczeń). Obejmuje ono właściwie prawie pełen przekrój przedmiotowy prawa pracy. W kontekście wybranych orzeczeń w poszczególnych rozdziałach rozważono: kwestie dotyczące wzajemnego stosunku polityki socjalnej i ekonomicznej Unii Europejskiej, problematykę definicji stosunku pracy w kontekście coraz popularniejszych atypowych form zatrudnienia, w tym problematykę zatrudnienia przez agencje pracy, zasadę równości w kontekście różnych form i podstaw zatrudnienia, kwestie ochrony trwałości stosunku pracy, a także ochrony pracy - bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W książce poruszono także budzące istotne wątpliwości zagadnienia z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego w kontekście nowych form zatrudnienia i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach UE.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 16. Maj 2018 - 11:10; osoba wprowadzająca: Maciej Łaga Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Kwiecień 2019 - 17:01; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski