Gdańskie piątki z prawem karnym. Otwarte spotkania naukowe Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

  Ideą otwartych, comiesięcznych spotkań naukowych „Gdańskie piątki z prawem karnym” jest z jednej strony zintensyfikowanie badań naukowych prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z drugiej dzielenie się wynikami tychże badań z całym środowiskiem naukowym. Przemiany współczesnego prawa karnego, jak i poddawanie prawa karnego presji populizmu penalnego czyni koniecznym ożywienie naukowej refleksji nad prawem karnym poprzez otwarcie się na społeczeństwo, dyskusję z nie-prawnikami, wreszcie jasne wyartykułowanie w procesie debaty racji naukowych i zestawienie ich z pozanaukowymi, spekulatywnymi poglądami na istotę prawa karnego.

  Chcemy nie tylko rozwijać wiedzę, lecz także w otwartej formule, w formie referatów i połączonych z nimi dyskusji rozwijać własne zainteresowania badawcze w sposób zrozumiały zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, zarówno dla profesjonalistów, jak i miłośników szeroko pojętego prawa karnego. Opisywany projekt jest też szansą dla młodych adeptów nauki, zwłaszcza doktorantów, do prezentacji prowadzonych badań i poddania ich krytycznej weryfikacji.

  Ważnym celem „gdańskich piątków z prawem karnym” jest również wzmocnienie procesu dydaktycznego, toteż spotkania są w szczególny sposób adresowane do studentów. „Gdańskie piątki z prawem karnym” mają też być miejscem integracji gdańskiego środowiska karnistycznego. 

 Spotkania będą miały charakter cykliczny, będą odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji. Po części formalnej możliwe jest kontynuowanie dyskusji podczas spotkań integracyjnych. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Harmonogram pierwszych trzech spotkań, zachęcamy do składania propozycji wystąpień na następne miesiące:

1) 30 listopada 2018, godz. 17.00, Wydział Prawa i Administracji UG,
Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG im. prof. Donalda Steyera   

O uwikłaniach moralności i prawa karnego - dr Tomasz Snarski

2) 14 grudnia 2018, godz. 17.00, Wydział Prawa i Administracji UG,

Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG im. Prof. Donalda Steyera  

Instrumentalizacje kary kryminalnej – dr Paweł Petasz 

3) 18 stycznia 2019 r., godz. 17.00, Wydział Prawa i Administracji UG,

Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG im. Prof. Donalda Steyera  

Problematyka odpowiedzialności karnej w ramach tzw. ustawodawstwa rozliczeniowego – prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

Dr Tomasz Snarski                                                       Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Październik 2018 - 18:59; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski Ostatnia zmiana: środa, 24. Październik 2018 - 19:00; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski