Artykuł dr. Krzysztofa Czuba w Księdze Jubileuszowej Urzędu Patentowego RP

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej „100 lat własności przemysłowej w Polsce” pod red. A. Adamczak.

Licząca 1840 stron pozycja to najbardziej obszerna księga pamiątkowa wydana dotychczas przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Publikacja składa się z trzech części: pierwszej poświęconej historii własności przemysłowej, drugiej dotyczącej prawa własności przemysłowej w ujęciu materialnoprawnym i procesowym oraz trzeciej obejmującą zagadnienia zarządzania własnością przemysłową. Księga liczy ponad 90 artykułów, których autorami są wybitni specjaliści z dziedziny prawa, ekonomii, historii, techniki jak również wynalazcy, przedsiębiorcy i projektanci.

Autorem jednego z artykułów zamieszczonych w księdze jubileuszowej UP RP, pt. „Wzory (użytkowe oraz przemysłowe) i utwory – kilka uwag o przedmiocie ochrony”, jest dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego.

Prezentacja Księgi odbyła się 26 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas uroczystości wręczenia odznak honorowych Prezesa Rady Ministrów „Za zasługi dla wynalazczości”.

prezentacja księgi

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Marzec 2019 - 09:42; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Marzec 2019 - 09:43; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski