Posiedzenie Komisji Prawa Morskiego PAN

W dniu 1 marca 2019 roku odbyła się sesja plenarna Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk oddział Gdańsk. Podczas sesji Przewodnicząca Komisji prof. UG, dr hab. Dorota Pyć przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za lata 2015-2018. Członkowie Komisji wybrali również nowe władze kadencji 2019-2022. W skład Prezydium Komisji zostali wybrani:

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć - Przewodnicząca Komisji (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG)

prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski - Wiceprzewodniczący Komisji (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW)

dr Magdalena Adamowicz - Członek Prezydium Komisji (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG)

dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska - Członek Prezydium Komisji (Zakład Prawa Morskiego WPiA UMK)

mgr Jakub Puszkarski - Członek Prezydium Komisji, Sekretarz (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG)

Podczas sesji wygłoszone zostaly dwa referaty poświęcone tematyce prawa morskiego. Pierwszy referat pt. "Międzynarodowy system prawa bezpieczeństwa morskiego" wygłosiła dr Justyna Nawrot (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG), drugi natomiast pt. "Ship manager - nowy podmiot prawa morskiego. Wybrane aspekty." wygłosił dr Cezary Łuczywek (Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego). W sesji wzięli udział pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Wydziału: prof. UG, dr hab. Monika Tomaszewska (Katedra Prawa Pracy WPiA UG), dr hab. Wojciech Adamczak i dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG). W sesji wzięli również udział doktoranci w Katedrze Prawa Morskiego WPiA UG: mgr Aleksandra Koska-Legieć i Jan Buławski.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 9. Marzec 2019 - 19:25; osoba wprowadzająca: Jakub Puszkarski Ostatnia zmiana: niedziela, 10. Marzec 2019 - 10:14; osoba wprowadzająca: Jakub Puszkarski