Financial Law Review z dofinansowaniem w ramach Programu wsparcia czasopism naukowych MNiSW

okładkaZ przyjemnością informujemy, że przygotowany przez Zespół Redakcyjny pracujący pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jolanty Glinieckiej projekt rozwoju czasopisma naukowego pt. Financial Law Review w ramach „Programu wsparcia dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał pozytywną ocenę i został przewidziany do objęcia dofinansowaniem. Nasz projekt uzyskał 83 na 100 pkt., znacząco przekraczając poziom 75 pkt. (dla nauk społecznych), od którego było przyznawane dofinansowanie. Sukces ten jest tym większy, iż według naszej wiedzy FLR jest jedynym czasopismem z afiliowanym przy naszym Uniwersytecie, który takie wsparcie uzyskał w ramach I edycji ww. programu. W uzasadnieniu wysokiej oceny FLR wskazano w szczególności, iż „zaprezentowana we wniosku koncepcja rozwoju czasopisma w celu podniesienia jego poziomu naukowego opiera się na kompleksowych działaniach polegających z jednej strony na wprowadzeniu nowoczesnego zarządzania procesem redakcyjnym, z drugiej strony na przemyślanej i konkretnej strategii promocji czasopisma na arenie międzynarodowej”.

 

Wymiernym efektem konkursu będzie nie tylko dofinansowanie działalności czasopisma, ale przede wszystkim przyznanie punktacji dla publikowanych w FLR artykułów na poziomie 20 pkt. Przewidziane wsparcie umożliwi realizację celu zgłoszonego projektu w postaci „zwiększenia poziomu naukowego publikowanych w czasopiśmie artykułów oraz podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wprowadzenie czasopisma do międzynarodowego obiegu naukowego”.

Zapraszamy do publikacji na łamach FLR i odwiedzania naszej strony http://www.ejournals.eu/FLR/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Marzec 2019 - 10:45; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 15. Marzec 2019 - 19:26; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski