Odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Profesora Uniwersytetu Gdańskiego

Ceremonia odsłonięcia tablicy odbyła się przed budynkiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem najwyższych władz państwowych i zaproszonych gości. Uroczystość otworzył JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała. Przybliżył ten okres życia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który Pan Profesor spędził na Uniwersytecie Gdańskim. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list odczytał Minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta. W imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu, który przypomniał zasługi śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Jego zaangażowanie w pracę naukową. W czasie uroczystości głos zabrali również: prof. Wojciech Zalewski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Tomasz Rakowski, Prezes Fundacji Tożsamość i Solidarność, która obok prof. Jakuba Steliny, byłego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, jest współinicjatorem umieszczenia tablicy. Na uroczystość nie mógł przybyć Prezes Jarosław Kaczyński, brat śp. Pana Prezydenta. List w jego imieniu przeczytał prof. Jakub Stelina, doktorant śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

W uroczystości udział wzięła córka śp. Pana Prezydenta Pani Marta Kaczyńska, także absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, która wraz z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim oraz JM Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzym Piotrem Gwizdałą dokonała uroczystego odsłonięcia tablicy. Po ceremonii odsłonięcia, tablicę poświęcił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Na zakończenie ceremonii delegacje władz państwowych, pomorscy parlamentarzyści i zaproszeni goście złożyli kwiaty. Tuż po uroczystości na Wydziale Prawa i Administracji UG została otwarta wystawa prac naukowych śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Marzec 2019 - 16:11; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Marzec 2019 - 09:35; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski