Pobyt naukowo-dydaktyczny dr M. Maciejewskiej-Szałas i dr J. Nawrot na Uniwersytecie w Kadyksie w Hiszpanii.

Dr Maja Maciejewska-Szałas z Katedry Prawa Cywilnego i dr Justyna Nawrot z Katedry
Prawa Morskiego wygłosiły w ramach programu Erasmus + 2018/2019 cykl wykładów dla studentów Uniwersytetu w Kadyksie w Hiszpanii dotyczących odpowiednio europejskiego prawa handlu elektronicznego oraz prawa bezpieczeństwa morskiego. Ponadto, na zaproszenie organizatorów Congreso Internacional de Derecho Marítimo odbywającego się na wspomnianym uniwersytecie, dr Justyna Nawrot wygłosiła referat zatytułowany "The codification of Polish Maritime Law" dotyczący projektu kodeksu morskiego opracowanego przez  Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego, której członkiem jest dr Justyna Nawrot.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Maj 2019 - 08:23; osoba wprowadzająca: Katarzyna Wylot Ostatnia zmiana: środa, 29. Maj 2019 - 08:25; osoba wprowadzająca: Katarzyna Wylot