Monografia "Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego"

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck, w serii Monografie Prawnicze, ukazała się książka "Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego", pod red. dr hab. Eweliny Całej-Wacinkiewicz i prof. dr. hab. Jerzego Menkesa.

Przystępując do tworzenia niniejszej monografii autorzy chcieli poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje część wspólna zbiorów wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, refleksji nad jej zawartością oraz implikacji ewentualnego istnienia. Intuicja podpowiadała, że badanie trzech systemów – sui generis perspektywa makro, mezo i mikro może zarówno wzbogacić naszą wiedzę o społecznościach (międzynarodowej, europejskiej i krajowych) rządzonych prawem, jak też o prawie. Weryfikacja tej tezy pokazała, iż część wspólna zbiorów wartości istnieje wszakże, a nasza intuicja badawcza (a może nadzieja) nie jest źródłem zawodu.

W publikacji znajduje się rozdział autorstwa mgr. Dawida Michalskiego "Podstawowe prawa i wolności w prawie konstytucyjnym Finlandii":
https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info/article/UOG6781301c59f34307a1c00d40435dcd43/Podstawowe%2Bprawa%2Bi%2Bwolno%25C5%259Bci%2Bw%2Bprawie%2Bkonstytucyjnym%2BFinlandii?r=publication&tab=&lang=pl#.XRttPI8wjIU

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Lipiec 2019 - 16:47; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Lipiec 2019 - 16:47; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski