Pierwsze letnie Dyplomatorium kierunku Prawo - rocznik 2019

Dnia 27 czerwca 2019 r. odbyło się pierwsze w historii Wydziału Prawa i Administracji letnie Dyplomatorium kierunku prawo. Budując scenariusz wydarzenia nawiązano do najlepszych praktyk i zwyczajów funkcjonujących na prestiżowych, amerykańskich wydziałach prawa. 

Specjalnie na tę okazję zaprojektowano i wykonano pamiątkowe dyplomy sporządzone po łacinie. Każdy absolwent uczestniczący w uroczystości otrzymał dyplom z wydrukowanym nazwiskiem oraz odręcznymi podpisami Dziekana WPiA i właściwego Prodziekana. To także element amerykańskiego obyczaju. W czasie dyplomatorium absolwenci otrzymują estetyczne, pamiątkowe dyplomy. Te właściwe, poświadczające uzyskanie wyższego wykształcenia, odbierają później w dziekanacie.Już we wtorek, 25 czerwca, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego promowali wydarzenie w programie telewizji śniadaniowej TVP Gdańsk. Opowiedzieli o istocie, tradycjach i planowanym przebiegu dyplomatorium.Uroczystości rozpoczęły się w czwartek o godz. 15:30 na Auli Wydziału Prawa i Administracji pokazem premierowym filmu zrealizowanego przez studentów V roku prawa, na podstawie autorskiego scenariusza. W filmie zagrali studenci, a także dwóch wykładowców, którzy wcielili się w role prokuratora i obrońcy (odpowiednio: dr Paweł Petasz i dr hab. Jacek Potulski). Studenci odegrali role podejrzanych przesłuchiwanych przez srogiego prokuratora, w scenografii nawiązującej do ponurych czasów PRL. Odpowiadali na pytania o przebieg studiów, najciekawsze wykłady, najtrudniejsze egzaminy. Realizację filmu wspomogli specjaliści z Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG. Krótki, 8 minutowy film wzbudził ogólną wesołość i gromki aplauz licznego audytorium zgromadzonego na Auli WPiA UG. 

Po projekcji udano się przed budynek Wydziału, gdzie uformowano pierwszą w historii kampusu oliwskiego UG procesję akademicką. Na czele pochodu stanął bedel z laską z insygniami Uniwersytetu. Za nim — reprezentacja Kaszubsko-Kociewskiej Orkiestry Dętej „Torpeda”, która w brawurowy sposób odegrała amerykańskie marsze, a także — „Gaudeamus Igitur”. Za orkiestrą ustawili się główni bohaterowie wydarzenia - ponad 150 Absolwentów i Absolwentek studiów prawniczych wszystkich trybów. Specjalnie na tę okazję zamówiono togi akademickie oraz birety z symbolem Wydziału Prawa i Administracji oraz z charakterystycznym sznureczkiem i chwostem w barwie fioletowej (kolor WPiA UG). Za absolwentami stanęli nauczyciele akademiccy — profesorowie, doktorzy i doktorzy habilitowani także w togach i biretach, oraz magistrzy. Do grona nauczycieli dołączyli goście specjalni Dyplomatorium — przedstawiciele regionalnych władz samorządów zawodowych adwokatów, notariuszy i radców prawnych, sędziowie i prokuratorzy oraz przedstawiciele czołowych firm prawniczych Trójmiasta.  Na końcu, zgodnie z zasadami hierarchii — Kolegium Dziekańskie na czele z Dziekanem WPiA UG oraz reprezentująca władze rektorskie Pani Prorektor.Kolorowemu, radosnemu konduktowi absolwentów i profesorów prowadzonemu przez orkiestrę, towarzyszyli wzruszeni rodzice, rodziny i przyjaciele absolwentów. Każdy absolwent mógł zaprosić maksymalnie 3 gości i większość z tej możliwości skorzystała. Dzięki temu liczba uczestników imprezy sięgnęła 500 osób.Pogoda wspaniale dopisała, chociaż dzień wcześniej panowały niemiłośnierne upały, a w ciągu dnia padał deszcz. Procesja najpierw trasą łączącą Wydział z Biblioteką Główną (wzorowo oczyszczoną i zabezpieczoną przez Straż Uniwersytecką) po schodach prowadzących na zewnętrzny taras Biblioteki weszła do miejsca głównych uroczystości — na pierwsze piętro Biblioteki Głównej. Tam przemówienia okolicznościowe wygłosili Pani Prorektor, Pan Dziekan WPiA UG oraz gość specjalny dyplomatorium — Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku p. Artur Lesiak. Zapraszanie najwyższego w regionie przedstawiciela władzy sądowniczej lub prokuratury to także amerykańska tradycja, do której nawiązano.Po przemówieniach przeszedł czas na wręczenie pamiątkowych dyplomów. Dyplomy dwojga najlepszych absolwentów studiów prawniczych trybu stacjonarnego i niestacjonarnego posiadały specjalną wyróżniającą klauzulę łacińską „summa cum laude”, a 10 % najlepszych absolwentów każdego trybu — „cum laude”. Najlepsi absolwenci poszczególnych specjalizacji (cywilno-prawnej, gospodarczo-finansowej, karno-prawnej i publiczno-prawnej) otrzymali dodatkowo nagrody ufundowane i wręczone przez przedstawicieli władz prawniczych samorządów zawodowych. Nie sposób opisać wszystkich towarzyszących uroczystości emocji, łez wzruszenia, wyrazów radości.Punktem kulminacyjnym Dyplomatorium było zbiorowe przełożenie sznurów na biretach z prawej na lewą stronę (na komendę konferansjera Dyplomatorium) oraz okolicznościowe przemówienia dwojga najlepszych absolwentów — p. Anny Stelmasiak i p. Piotra Zmysłowskiego. Osobiste, serdeczne, emocjonalne przemówienia wywołały żywe reakcje słuchaczy.Na zakończenie wystąpił chór akademicki, a absolwenci podrzucili w górę birety. Wraz z rodzicami udali się na teren kampusu, aby po raz ostatni odwiedzić miejsca, w których spędzili minione 5 lat. Potem wielu udało się na rodzinne kolacje w okolicznych restauracjach. Podobno już kilka dni wcześniej większość stolików była zarezerwowana (co także jest typowe dla amerykańskich dyplomatoriów). Goście specjalni zostali zaproszeni przez Dziekana WPiA UG na symboliczną lampkę wina na Wydział Prawa i AdministracjiPrzebieg Dyplomatorium znacznie przerósł oczekiwania Komitetu Organizacyjnego. Po usłyszeniu dziesiątków podziękowań i pochwał — już na miejscu, na gorąco, ale także przez wiele kolejnych dni, ustnie i mailowo — można bez fałszywej skromności określić całe wydarzenie jako wielki sukces. Podziękowania i gratulacje należą się  członkom Komitetu Organizacyjnego (prof. M. M. Wiszowaty, dr hab. Michał Gałędek, dr Marcin Michalak, dr Jacek Wałdoch, oraz tegoroczne absolwentki — p. Julia Rychcik i p. Aleksandra Szydzik), ale także wszystkim, którzy przyczynili się do tak wyjątkowego wydarzenia i ostatecznego sukcesu — od Pana Rektora i władz rektorskich oraz Pana Dziekana WPiA UG i Kolegium Dziekańskiego, przez kadrę naukową Wydziału, która bardzo licznym udziałem uświetniła wydarzenie, pracowników administracji Wydziału i Budynku, którzy ofiarnie pomagali w przygotowaniach, szczególnie w dniu Dyplomatorium, Straż Uniwersytecką na czele z Panem Komendantem, Panią Dyrektor Biblioteki, Panią Kierownik Administracji Budynków BUG oraz cały personel budynku, wszystkich gości specjalnych, po wreszcie — Absolwentów i Ich Gości. To było święto całej akademickiej społeczności, święto środowiska prawników, święto uczelni — zgodne z najlepszymi akademickimi wzorami i tradycjami.

Liczymy na to, że ta nowa-stara tradycja utrwali się na naszym Wydziale, a może także uczelni.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Lipiec 2019 - 12:18; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: środa, 10. Lipiec 2019 - 11:14; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty