Gdańskie Piątki z Prawem Karnym. Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2019/2020

Dnia 18 października 2019 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UG odbył się pierwszy w tym roku akademickim Gdański Piątek z Prawem Karnym. Tematem wiodącym było prawdopodobieństwo w prawie karnym. Spotkanie roczyście otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski.

 

Prelekcję wygłosił prof. UG dr hab. Rafał Urbaniak - Kierownik Zakładu Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii Wydziału Nauk Społecznych. Przedstawił on uczestnikom podstawowe narzędzia (systemy) probabilistyczne umożliwiające między innymi przewidywanie ryzyka recydywy oraz omówił podstawowe zalety i wady tych narzędzi. Szczególna uwaga została poświęcona systemowi COMPAS, który jest stosowany w Stanach Zjednoczonych przed warunkowym zwolnieniem więźniów z odbywania kary. Zostały też szeroko omówione wyniki dotychczasowych badań socjologicznych, przeprowadzanych na polskich sędziach i prokuratorach, w zakresie metod jakimi się posługują szacując prawdopodobieństwo.

 

Zgodnie z tradycją, po prelekcji nastąpiła dyskusja z udziałem uczestników, w której głos zabrali prof. dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski, dr Tomasz Snarski, dr Paweł Petasz, dr Krzysztof Stasiak, dr Maciej Wojciechowski, a także studenci, w tym członkowie Koła Naukowego Prawa Karnego, i inni uczestnicy spotkania. 

 

Główną osią dyskusji była przyszłość narzędzi probabilistycznych. Czy narzędzia te mogą zostać wykorzystane w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości? Czy zastąpienie sędziego sztuczną inteligencją w sprawach prostych jest możliwe i pożądane? Jakie są szanse i zagrożenia wynikające z takiego rozwiązania? Gdzie postawić granicę ingerencji sędziego-człowieka w efekty pracy sędziego-maszyny? Jaki wpływ ma rodzaj zastosowanego narzędzia probabilistycznego na końcowy efekt oceny prawdopodobieństwa? Jak prawdopodobieństwo w prawie karnym ma się do jego aksjologii? Jakie wyzwania stoją przed prawem karnym i przed prawnikami wobec rozwoju wiedzy w dziedzinie rachunku prawdopodobieństwa?

 

Cieszymy się, że projekt comiesięcznych spotkań naukowych za każdym razem spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród praktyków, nauczycieli akademickich, studentów różnych kierunków i uczelni, uczniów szkół średnich, a także osób niezwiązanych na co dzień ze światem nauki.

 

Przypominamy, że z każdego Piątku z Prawem Karnym prowadzona jest transmisja audio-video, dostępna na facebook-owej stronie Katedry. Osoby nieobecne a zainteresowane omawianą tematyką zapraszamy do ich obejrzenia.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Październik 2019 - 18:55; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Listopad 2019 - 09:45; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski