Wpis FLR do bazy ERIH+

Redakcja czasopisma naukowego Financial Law Review ma przyjemność poinformować, iż nasze czasopismo zostało wpisane do ogólnoeuropejskiej bazy czasopism naukowych ERIH ERIH+ (European Reference Index for the Humanities Plus). Baza ta jest prestiżowym indeksem zawierającym informacje bibliograficzne dotyczące czasopism akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Wpis do bazy ERIH+ jest jednym z kryteriów umieszczenia periodyków akademickich w wykazie czasopism naukowych MNiSW. W aktualnym wykazie MNiSW czasopismu FLR przypisano liczbę 20 punktów.

Financial Law Review jest międzynarodowym, elektronicznym czasopismem naukowym poświęconym problematyce finansów publicznych i prawa finansowego. Misją czasopisma jest stworzenie forum wymiany wiedzy i poglądów w ramach środowiska naukowego oraz popularyzacja jego dorobku wśród finansowców oraz przedstawicieli biznesu i polityki. W swoim założeniu ma stanowić pomost pomiędzy nauką a praktyką umożliwiający dwustronny przepływ inspiracji i idei oraz wspólne rozwiązywanie złożonych problemów współczesnego świata finansów.

Zapraszamy na stronę internetową Financial Law Review - http://www.ejournals.eu/FLR/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Listopad 2019 - 13:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Listopad 2019 - 13:17; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski