Pracowity koniec roku Zakładu Prawa Rzymskiego

W ostatnich dniach listopada br. ukazał się kolejny numer 3/2019 „Gdańskich Studiów Prawniczych” pt. "Roman Maritime Law. Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues", zawierający 19 tekstów autorów z ośrodków naukowych w Polsce, Wielkiej Brytanii,  Hiszpanii i Czech (w tym 13. spoza UG; redaktorem naukowym tomu jest prof. Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego). Numer zawiera studia historyczne, ogniskujące się wokół rzymskiej obecności na morzu i instytucji rzymskiego prawa morskiego, a także związanej z nimi romanistycznej tradycji prawnej oraz dziejów prawa morskiego. Obok nich zamieszczono również kilka prac podejmujących wątki współczesne w zakresie dogmatyki oraz teorii prawa, dotyczące prawa związanego z żeglugą morską i w części inspirowane prawem rzymskim. Artykuły są w dużej mierze pokłosiem międzynarodowych seminariów „Roman maritime law”, organizowanych w latach 2017 i 2019 z inicjatywy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG i stąd wielojęzyczny charakter publikacji. Tom nawiązuje do współczesnej tradycji nauczania i badań nad prawem rzymskim w Gdańsku, sięgającej lat siedemdziesiątych XX wieku i jest pierwszą tej rangi publikacją firmowaną przez Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG.

W końcu br. pracownicy zakładu - który w związku z wymogami nakładanymi przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym w bieżącym roku akademickim wchodzi w skład Katedry Prawa Cywilnego - brali również udział w dwóch ważnych konferencjach naukowych:

- prof. Jacek Wiewiorowski wziął udział w International Conference „Ruling an Empire in a Changing World Studies on Origin, Impact, and Reception of the Notitia Dignitatum”, 20. – 23. 11. 2019 Freiburg i. Br.” (Niemcy) - z wystąpieniem pt. The effigies of fauna as topographical allusions in the insignia of  ‘Notitia Dignitatum pars Orientis’. Sympozjum było największą od 45 lat międzynarodową konferencją naukową poświęconą wyłącznie Notitia dignitatum, późnoantycznemu dokumentowi zawierającemu spis wszystkich urzędów cywilnych i wojskowych Cesarstwa Rzymskiego a J. Wiewiorowski był jedynym czynnym uczestnikiem z Polski (4 grudnia wygłosił on ponadto w Białymstoku wykład otwarty pt. Pies w życiu i prawie Rzymian - na zaproszenie Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa UwB).

- dr Bartosz Szolc-Nartowski uczestniczył w czwartym ogólnopolskim seminarium poświęconym problematyce prawa rodzinnego pt. „Sądownictwo rodzinne. Idea praktyka - wyzwania”, zorganizowanym tym razem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie 3.12.2019 (z wystąpieniem pt. Postulat dobrego sędziego sądu rodzinnego – rozważania na styku prawa rzymskiego i prawa współczesnego, wygłoszonym wspólnie z prof. Małgorzatą Balwicką-Szczyrba). Pierwsze spotkanie odbyło się w Gdańsku 16 marca 2018 r. z inicjatywy pracowników Katedry Prawa Cywilnego i Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG, stając się impulsem do organizacji cyklicznych spotkań badaczy prawa rodzinnego z wiodących polskich ośrodków akademickich.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Grudzień 2019 - 13:08; osoba wprowadzająca: Beata Kowalczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 12. Grudzień 2019 - 13:08; osoba wprowadzająca: Beata Kowalczyk