Wybory do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej.

Komisja Wyborcza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wybory dwunastu przedstawicieli pracowników będących nauczycielami akademickimi ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams (Zespół Wybory przedstawicieli do RPSA WPiA) z wykorzystaniem MS Forms w dniu 21 maja 2020 r. w godz. 8:00 - 12:00
 
Link z zaproszeniem do Zespołu oraz informacje o kandydatach będą dostępne dla osób uprawnionych do głosowania po zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego, imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365). Oddawanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams (Zespół Wybór przedstawicieli do RPSA WPiA). jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, 21 maja 2020 r. odbędzie się głosowanie w drugim terminie w godz. 13:00 -18:00 - w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane 21 maja 2020 r. w godz. 8:00-12:00, tj. w pierwszym terminie, nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.
 
 
Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez przesłanie wypełnionych i zeskanowanych formularzy: zgłoszenia kandydata do RPSA WPiA UG oraz wyrażenia zgody na kandydowanie (dostępnych na stronie internetowej WPiA) do Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej dr hab. Anny Rytel-Warzochy (anna.rytel@prawo.ug.edu.pl) do dnia 19 maja 2020 r.

 

Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie 498.33 KB
Zgłoszenie kandytata 12.52 KB
Zgoda na kandydowanie 37.5 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Maj 2020 - 13:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 13. Maj 2020 - 13:45; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski