Monografia autorstwa prof. UG, dra hab. Macieja Barczewskiego

MonografiaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pt. „Uniwersalny system ochrony praw autorskich” autorstwa prof. Macieja Barczewskiego, kierownika Katery Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej. Cel publikacji stanowi próba weryfikacji, czy obowiązujące u progu trzeciej dekady XXI w. standardy uniwersalne zapewniają dostateczną ochronę zarówno gospodarczych, jak i osobistych interesów podmiotów praw autorskich. System uniwersalny z natury rzeczy wywiera bowiem istotny wpływ zarówno na regulacje o zasięgu regionalnym lub subregionalnym, jak i na prawodawstwa państw będących  stronami traktatów o powszechnym zasięgu oddziaływania.
 
W praktyce w grę może bowiem wchodzić również tworzenie swego rodzaju modeli wzorcowych, które – przez naśladowanie ich w innych regionach oraz państwach  –  przyczynić się mogą do udoskonalenia istniejących reguł ogólnych lub rozwiązania problemów,  które nie stanowiły  jeszcze przedmiotu regulacji traktatowych.  Dlatego w wspomnianej monografii przeprowadzono analizę najważniejszych obecnie obowiązujących wielostronnych umów międzynarodowych, których całokształt tworzy ramy uniwersalnego systemu ochrony praw autorskich.

Monografia dostępna jest internetowej księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego: https://kiw.ug.edu.pl/pl/oferta/1468-uniwersalny-system-ochrony-praw-autorskich.html

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Sierpień 2020 - 11:45; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Wrzesień 2020 - 06:16; osoba wprowadzająca: Joanna Marszałek