Prof. Jerzy Zajadło nominowany do Nagrody im. Jana Długosza za książkę pt. Minima Iuridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych

Z ogromną radością informujemy, że zgłoszona przez Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego publikacja prof. Jerzego Zajadło z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa pt. Minima Iuridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, została nominowana do Nagrody im. Jana Długosza. To druga nominacja dla Pana Profesora, który w 2018 r. otrzymał nominację za książkę Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa.

Minima Iuridica:

Prof. Jerzy Zajadło nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Nawet jeśli niektórym już samo porównanie może się wydawać kompletnie nie a propos i w związku z tym zupełnie nieuprawnione, to jednak jest to tylko pewna parafraza, gra słów, asocjacja, wywołana tytułem pracy niemieckiego filozofa. U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy niż treści, w niniejszych rozważaniach chodzi zaś o jedno i drugie – o krótkie formy (minima) na temat prawniczych elementariów (minima iuridica). Oba tytuły łączy pobudzona w umyśle autora pewna idea: tak jak podeptanie minimów moralnych (minima moralia) może skutkować poharatanym życiem, tak też pogwałcenie prawniczych oczywistości (minima iuridica) prędzej czy później może skończyć się poharatanym prawem.

Rokrocznie Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Niestety w tym roku, ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią, Międzynarodowe Targi Książki zostały odwołane. Ze względu na bezpieczeństwo autorów organizatorzy podjęli decyzję o przyznaniu nagrody online. Rozdanie Nagrody odbędzie się dniu 22 października 2020 r. w godzinach popołudniowych.

okładka

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Październik 2020 - 08:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Październik 2020 - 08:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski