Program zajęć | Wydział Prawa i Administracji

Program zajęć

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 grudnia 2018 roku, 19:51

Kurs Szkoły Prawa Francuskiego adresowany jest  do studentów lub absolwentów szkół wyższych, doktorantów, aplikantów i praktyków ze znajomością języka francuskiego, zainteresowanych poznaniem systemu prawa francuskiego i europejskiego oraz pragnących zapoznać się z francuską terminologią prawniczą.

Siódma Edycja SPF 2018/2019* przewiduje 64 godzin akademickich zawarte w 8 blokach tematycznych*:

1. Les grandes dates de l'histoire du droit français (PR Philippe Nélidoff)

2. Terminologie juridique française 1 (Docteur Michal Marianski) 

3. Terminologie juridique française 2 (Docteur Marian Marianski) 

4. L'impact du droit français sur le système juridique polonais (Docteur Anna Klimaszewska)

5.  (TBA)

6. Introduction au droit français des affaires (PR Alexandra Mendoza-Caminade)

7. Droit européen des contrats (Catherine Grynfogel, MCF)

 8. Grandes orientations du droit constitutionnel en Europe (PR Aurore Gaillet)

 

Spotkania odbywają się zarówno w semestrze zimowym jak i letnim. Zjazdy (blok tematyczny) odbywają się w okresie od lutego do maja/czerwca. Każdy zjazd zaczyna się w piątek a kończy w sobotę. W piątek zajęcia odbywają się w godzinach wieczornych 16.30- 19.45. Natomiast w sobotę w godzinach porannych 9.30-12.45  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsze zajęcia będą miały miejsce na początku marca zaś ostatnie spotkanie odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Uczestnicy otrzymują przed zajęciami materiały naukowo- dydaktyczne w wersji elektronicznej, które umożliwiają właściwe zrozumienie i przygotowanie do prowadzonych zajęć. Każdy zjazd kończy się egzaminem zaliczeniowym z danego przedmiotu- bloku tematycznego.

* dokładne daty spotkań zostaną podane w terminie późniejszym, ponieważ są uzależnione od dat przylotów Profesorów z Uniwersytetu z Tuluzy.