Program zajęć | Wydział Prawa i Administracji

Program zajęć

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, 15:27

Kurs Szkoły Prawa Francuskiego adresowany jest  do studentów lub absolwentów szkół wyższych, doktorantów, aplikantów i praktyków ze znajomością języka francuskiego, zainteresowanych poznaniem systemu prawa francuskiego i europejskiego oraz pragnących zapoznać się z francuską terminologią prawniczą.

VIII Edycja SPF 2019/2020* przewiduje 64 godziny akademieckie zawarte w 8 blokach tematycznych*:

1. Les grandes dates de l'histoire du droit français (PR Philippe Nélidoff)

2. Terminologie juridique française 1 (Docteur Michał Mariański) 

3. Terminologie juridique française 2 (Docteur Michał Mariański) 

4. L'impact du droit français sur le système juridique polonais (Docteur Anna Klimaszewska)

5.  La jurisprudence francaise  (Docteur Michał Mariański) 

6. Introduction au droit français des affaires (PR Alexandra Mendoza-Caminade)

7. Droit européen des contrats (Catherine Grynfogel, MCF)

 8. Grandes orientations du droit constitutionnel en Europe (PR Aurore Gaillet)

 

Spotkania odbywają się semestrze letnim. Zjazdy (blok tematyczny) odbywają się w okresie od lutego do maja/czerwca. Każdy zjazd zaczyna się w piątek a kończy w sobotę. W piątek zajęcia odbywają się w godzinach wieczornych 16.30- 19.45. Natomiast w sobotę w godzinach porannych 9.30-12.45  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsze zajęcia będą miały miejsce na początku marca zaś ostatnie spotkanie odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Uczestnicy otrzymują przed zajęciami materiały naukowo- dydaktyczne w wersji elektronicznej, które umożliwiają właściwe zrozumienie i przygotowanie do prowadzonych zajęć. 

* dokładne daty spotkań zostaną podane w terminie późniejszym, ponieważ są uzależnione od dat przylotów Profesorów z Uniwersytetu w Tuluzie.