fbpx Szkoła Prawa Niemieckiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Szkoła Prawa Niemieckiego

Szkoła Prawa Niemieckiego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 czerwca 2022 roku, 9:56

banner


     O szkole - cele i korzyści jej ukończenia
 

 

Celem Szkoły Prawa Niemieckiego jest przybliżenie polskim uczestnikom systemu prawa obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec, jak również zapoznanie ze specjalistycznym językiem prawnym oraz prawniczym, występującym w niemieckich przepisach, orzecznictwie, jak również doktrynie prawa. 
Korzyścią ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego jest otrzymanie certyfikatu zaświadczającego o ukończeniu Szkoły, jak również możliwość uzyskania stypendium na studia LL.M. na Uniwersytecie w Kolonii. 
 
     
     Dla kogo?

 

 

Szkoła Prawa Niemieckiego jest skierowana do studentów prawa, ekonomii, stosunków międzynarodowych i administracji, jak również do absolwentów i praktyków prawa (m.in. adwokatów, radców prawnych i innych), tłumaczy przysięgłych oraz przedsiębiorców i osób zainteresowanych kulturą biznesową i prawną Niemiec.

 


     Program studiów
 

 

Szkoła Prawa Niemieckiego jest zorganizowana w następującej formule:
 
  • I część - zajęcia weekendowe na WPIA Uniwersytetu Gdańskiego (6-8 zjazdów od marca do czerwca) 
     
  • II część – letnia Szkoła Prawa Niemieckiego w Kolonii (Niemcy) – pobyt około 10-dniowy zaplanowany jest na miesiąc lipiec.
     
  • III część - egzamin pisemny – październik/listopad 2022.
 

     Kadra
 

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku, oraz innych specjalistów z zakresu prawa niemieckiego, w tym praktyków prawa (adwokatów, radców prawnych).

 


      Rekrutacja - ważne terminy
 

 

Rekrutacja odbywa się od stycznia do lutego każdego roku.

Cena: 2.000,00 zł płatne w 2 ratach, dla osób spoza UG 2.400,00 zł płatne w 2 ratach

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, przy czym limit miejsc jest ustalany w momencie rozpoczęcia rekrutacji.

 

 

Limit miejsc

ustalany w momencie rozpoczęcia rekrutacji

Termin rozpoczęcia rekrutacji

02.01.2023

Termin zakończenia rekrutacji

01.02.2023

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów: do weryfikacji!!!

1.         Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia

2.         CV w języku polskim

3.         CV w języku niemieckim

Termin dostarczania dokumentów

 

01.02.2023

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

(pok. 2080)

 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

02.02.2023

 


     Kontakt
 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Kierownik Szkoły

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG

Telefon: +48 58 523 28 47

E-mail: arkadiusz.wowerka@ug.edu.pl

Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

 

Sekretarz Szkoły

mgr Robert Obrzud

Telefon: +48 58 523 28 20

E-mail: robert.obrzud@ug.edu.pl

Katedra Prawa Handlowego

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

 

Sekretariat Szkoły

mgr Katarzyna Małachowska

Telefon: +48 58 523 28 78

E-mail: katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl

Biuro Dziekana

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

 


     Inne