Polsko-Szwajcarskie Forum Prawa Prywatnego

Polsko-Szwajcarskie Forum Prawa Prywatnego

Aż 14 prelegentów wystąpi podczas

Polsko-Szwajcarskiego Forum Prawa Prywatnego
(Polish-Swiss Private Law Forum)

organizowanego przez Katedrę Prawa Cywilnego WPiA UG. To wybitni przedstawiciele nauki prawa cywilnego z całej Europy, którzy przygotowali arcyciekawe swoje wystąpienia. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ambasador Szwajcarii w Polsce oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
Celem tego unikalnego w skali kraju wydarzenia jest promocja badań szwajcarskiego prawa cywilnego, analiza i debata o współczesnych kierunkach jego rozwoju, ocena znaczenia koncepcji funkcjonujących w prawie szwajcarskim dla krajobrazu paneuropejskiego, a także dla rozwoju współczesnego prawa polskiego i kierunków jego reformy. Forum ma stać się platformą wymiany poglądów w kwestiach aktualnych oraz rozwoju współpracy z wydziałami prawa uniwersytetów szwajcarskich.

Zapraszamy 26 marca 2024 roku od godziny 9:30 na Audytorium C.

Poniżej przedstawiamy program wydarzenia i przypominamy o konieczności rejestracji.
W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: konferencje.cywil@ug.edu.pl
W treści wiadomości prosimy wskazać Państwa dane: imię i nazwisko, afiliację (reprezentowaną uczelnię, instytut lub miejsce pracy) oraz dane do kontaktu.

Termin rejestracji: 19 marca 2024; 20:00.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 


 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. luty 2024 - 08:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Marzec 2024 - 15:45; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski