fbpx Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim a Naczelną Radą Adwokacką. Wykład Prezesa NRA na WPiA UG | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim a Naczelną Radą Adwokacką. Wykład Prezesa NRA na WPiA UG

Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim a Naczelną Radą Adwokacką. Wykład Prezesa NRA na WPiA UG

11 maja 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Przemysław Rosati przebywał z wizytą na Uniwersytecie Gdańskim.
Do najważniejszych punktów programu wizyty należało podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim reprezentowanym przez Jego Magnificencję prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego oraz Naczelną Radą Adwokacką, reprezentowaną przez Prezesa NRA, mec. Przemysława Rosatiego, a także wykład Prezesa NRA na Wydziale Prawa i Administracji UG.

W akcie podpisania umowy udział wzięli, oprócz sygnatariuszy, przedstawiciele władz Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Pomorskiej Izby Adwokackiej, a także Dziekan i Prodziekani WPiA UG.

1

Z Adwokaturą Polską współpracujemy od lat. Dzisiejsze porozumienie podpisane przez Jego Magnificencje Rektora, prof. Piotra Stepnowskiego oraz prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego wprowadza nas na nowy poziom tej współpracy - skomentował nowo zawartą umowę Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG. - Jednym z głównych zadań naszej współpracy są zmiany technologiczne, które powoli zaczynają wpływać na wykonywanie zawodu prawnika. Dzisiaj podkreślaliśmy to w rozmowach, że cały wymiar sprawiedliwości stoi u progu rewolucji technologicznej. Myślę, że w tę rewolucję wejdziemy właśnie z Adwokaturą Polską.

2

Po podpisaniu umowy adw. Przemysław Rosati wygłosił wykład w głównej Auli WPiA pt. “Odwaga, niezależność, wolność - Adwokatura. Wyzwania, które przed nami”. Prezes Przemysław Rosati przedstawił słuchaczom pięć wyzwań, które według niego stoją przed obecnymi i przyszłymi adwokatami - podstawowe powinności aplikanta adwokackiego i adwokata, informatyzacja, odważne upominanie się o poszanowanie praw i wolności obywatelskich, zaangażowanie w sprawę publiczną oraz zachowanie zdolności adwokatury do bycia czujnym, uważnym i gotowym do niezwłocznej reakcji kiedy naruszane są prawa obywatelskie. 

Realizacja tych 5 wyzwań nie jest możliwa wtedy, kiedy nie mamy odwagi, kiedy nie mamy niezależności i kiedy nie mamy wolności. Z perspektywy prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej chce wam powiedzieć, że jesteśmy absolutnie świadomi celów i wyzwań oraz jesteśmy zdeterminowani, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Bez względu na koszty, które przyszłoby nam zapłacić, ponieważ to się wpisuje w fundamentalne cechy wykonywania zawodu adwokackiego — niezależność, odwagę i wolność - zwrócił się do przyszłych prawników adw. Przemysław Rosati.

Po wykładzie odbyła się dyskusja z aktywnym udziałem studentów. Padły liczne pytanie dotyczące praktyki wykonywania zawodu adwokata, wskazówek dla studentów, którzy marzą o todze z zielonym żabotem, dobrych rad dla studentów prawa, którzy pragną maksymalnie wykorzystać możliwości jakie oferują studia prawnicze, wyzwań jakie stawia przed adwokaturą współczesność i przyszłość. Nie zabrakło tematów trudnych i kontrowersyjnych – dotyczących właściwego zachowania prawników w mediach społecznościowych, zakazu reklamy usług prawniczych, roli adwokatury w działaniach na rzecz państwa prawa, czy kwestii wynagradzania pracy praktykantów i aplikantów. Duża frekwencja na wykładzie oraz fakt, że zamiast zaplanowanej godziny potrwał on ponad dwie – najlepiej potwierdzają, że wykład był bardzo udany.

3

Bliższa współpraca z Naczelną Radą Adwokacką otwiera dużo możliwości. Studentów prawa na pewno zainteresują staże organizowane przez NRA, które wynikną z tego porozumienia. Sam Uniwersytet jak i Rada zobowiązały się do przekazywania sobie informacji oraz materiałów, które mogą być przydatne drugiej stronie.

Naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji będą mogli wziąć udział konferencjach i seminariach zorganizowanych wspólnie przez UG i NRA. Najbliższe takie wydarzenie będzie miało miejsce już 15 czerwca. Jeden z panelów konferencji  “Przyszłość zaczyna się już dziś! Nowe technologie w służbie prawa, gospodarki i społeczeństwa” poprowadzi właśnie Naczelna Rada Adwokacka.

Koordynatorem współpracy po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG, Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UG.
Podczas spotkania zarysowano już pierwsze konkretne projekty wspólnych inicjatyw Wydziału Prawa i Administracji oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Będziemy o nich informowali w naszych kanałach informacyjnych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 maja 2022 roku, 10:38