Relacja: Ogólnopolska Konferencja Prawa Karnego Gospodarczego

W dniu 17 maja 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Prawa Karnego Gospodarczego, organizowana przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, pod patronatem Dziekana WPiA UG dra hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG.

Tegoroczna odsłona Konferencji została poświęcona problematyce „Przestępstwa oszustwa w obrocie gospodarczym”. W czasie konferencji, obejmującej dwa następujące po sobie panele naukowe, w gronie prelegentów znaleźli się:  

 •  dr hab. Tomasz Oczkowski prof. UMK, radca prawny (referat pt. „Rozważania o pojemności znamion klasycznego przestępstwa oszustwa”),
   
 • dr Paweł Petasz, adwokat, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Katedry Prawa Karnego, WPiA UG (referat pt. „Przestępstwo oszustwa – uwag kilka”);
   
 •  dr Krzysztof Dubicki, adwokat, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Katedry Prawa Karnego, WPiA UG (referat pt. „Ujęcie syntetyczne czy kazuistyka – przestępstwo oszustwa w krajach sąsiednich”);
   
 • dr Agnieszka Dalecka-Werpachowska, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2007-2022 funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (referat pt. „Ocena wiarygodności informacji i ich źródła - kluczowe aspekty i praktyczne wskazówki”);
   
 • Dariusz Drozdowski - Zastępca Szefa CBA (referat pt. „Korupcja i oszustwo - czy to się łączy?”);
   
 • Julia Kuciel, Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe od 2013 r., (referat pt. „Jak Kowalski unika płacenia podatków czyli oszustwa na szkodę Skarbu Państwa opisane w art. 54 i 56 k.k.s.”);
   
 • inż. Jarosław Rosiak MBA, biegły sądowy w zakresie mechaniki i budowy maszyn, zarządzania i organizacji nieruchomości, ekspert ds. innowacji w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Banku BGK, Ministerstwie Środowiska, członek komisji oceniających wnioski o dofinansowanie oraz przeprowadzających kontrole i weryfikacje zmian projektowych (referat pt. „Oszustwo dotacyjne – kilka słów z perspektywy biegłego”)
   
 • Joanna Łuszczuk, absolwentka Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie, emerytowana funkcjonariuszka służb państwowych, ekspert w dziedzinie zwalczania korupcji urzędniczej szczebla ministerialnego i przestępstw gospodarczych (referat pt. „Testament – pozagraficzne aspekty opiniowania”).

 

W programie konferencji znalazł się również panel dyskusyjny zatytułowany „Czy cel uświęca środki” prowadzony przez prof. dr hab. Ewę Gruzę z WPiA UW, w latach 2005-2011 członkinię Trybunału Stanu, w którym wzięli udział również przedstawiciele Organów Ścigania, Prokuratury, Sądownictwa oraz Adwokatury.

Wydarzenie zgromadziło zarówno akademików, jak i praktyków,  zajmujących się zawodowo przestępczością gospodarczą, stanowiąc pole do dyskursu nad stanem i perspektywami w zakresie skutecznego ścigania, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej,

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Czerwiec 2024 - 12:37; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 12. Czerwiec 2024 - 12:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski