MODUŁY dla Kryminologii I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2019/2020)

Planowane MODUŁY w roku akademickim 2019/2020
 
Osada zajęć MODUŁY może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
LIMIT przyjęć na MODUŁ 25 osób.
 
HARMONOGRAM ZAPISÓW:

od 18/06/2019; godz.: 20:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

zapis na:
Kryminologia I stopnia stacjonarna MODUŁ
Kryminologia I stopnia niestacjonarna MODUŁ
 * zapisy odbywają się na portalu studenta: https://ps.ug.edu.pl:8443/login.web
 
 
MODUŁ DZIENNIKARSKI

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
1. Dziennikarz a proces karny prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn 15 1. Dziennikarz a proces karny prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn 15
 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
2. Prawo mediów dr Paweł Sut 20 2. Prawo mediów dr Paweł Sut 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
3. Europejskie standardy praw człowieka obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 3. Europejskie standardy praw człowieka obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
4. Populizm penalny obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 4. Populizm penalny obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
 
SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
                 
MODUŁ KURATORSKI

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
1. System probacji prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 15 1. System probacji prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 15
 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
2. Diagnostyka psychologiczna dr Aleksandra Lewandowska-Walter 20 2. Diagnostyka psychologiczna dr Aleksandra Lewandowska-Walter 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
4. Status zawodowy kuratora obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 4. Status zawodowy kuratora obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
 
SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
                 
MODUŁ - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna   KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym dr Joanna Główczewska 15 1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym dr Joanna Główczewska 15
 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek 20 2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
3. Psychologia zaburzeń osobowości obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 3. Psychologia zaburzeń osobowości obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
 
SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
5. Podstawy seksuologii klinicznej obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Podstawy seksuologii klinicznej obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
                 
MODUŁ PENITENCJARNY

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
1. Psychologia penitencjarna dr Andrzej Piotrowski 15 1. Psychologia penitencjarna dr Andrzej Piotrowski 15
 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
2. Penologia dr Paweł Petasz 20 2. Penologia dr Paweł Petasz 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
3. Historia więziennictwa obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 3. Historia więziennictwa obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
4. Zatrudnianie skazanych obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 4. Zatrudnianie skazanych obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
 
SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
5. Pomoc postpenitencjarna obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Pomoc postpenitencjarna obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
                 
MODUŁ POLICYJNY
KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna   KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
1. Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych VACAT 15 1. Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych VACAT 15
 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
2. Technika i taktyka kryminalistyczna mł. insp. Janusz Skosolas
dr Marek Skwarcow
20 2. Technika i taktyka kryminalistyczna mł. insp. Janusz Skosolas
dr Marek Skwarcow
15
 
SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
3. Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 3. Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
 
SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot prowadzący Ilość godzin
5. Urzędnicze prawo policyjne obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Urzędnicze prawo policyjne obsada podawana w roku akad. 2020/21 15

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Czerwiec 2019 - 08:32; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Lipiec 2019 - 13:24; osoba wprowadzająca: Anna Okoń