MODUŁY dla Kryminologii I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2020/2021)

Planowane MODUŁY od roku akademickiego 2020/2021
 
Osada zajęć MODUŁY może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
LIMIT przyjęć na MODUŁ 25 osób.
 
 
MODUŁ DZIENNIKARSKI

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

NIEURUCHOMIONE
 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

NIEURUCHOMIONE
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Dziennikarz a proces karny 15 1. Dziennikarz a proces karny 15
 
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
2. Prawo mediów 20 2. Prawo mediów 15
 
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Europejskie standardy praw człowieka 20 3. Europejskie standardy praw człowieka 15
4. Populizm penalny 15 4. Populizm penalny 15
 
SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe 15 5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe 15
             
MODUŁ KURATORSKI

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

NIEURUCHOMIONE
 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

NIEURUCHOMIONE
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. System probacji 15 1. System probacji 15
 
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
2. Diagnostyka psychologiczna 20 2. Diagnostyka psychologiczna 15
 
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) 20 3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) 15
4. Status zawodowy kuratora 15 4. Status zawodowy kuratora 15
 
SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) 15 5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) 15
             
MODUŁ - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

URUCHOMIONE
 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

URUCHOMIONE
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym 15 1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym 15
 
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna 20 2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna 15
 
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Psychologia zaburzeń osobowości 20 3. Psychologia zaburzeń osobowości 15
4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 15 4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 15
 
SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
5. Podstawy seksuologii klinicznej 15 5. Podstawy seksuologii klinicznej 15
             
MODUŁ PENITENCJARNY

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

NIEURUCHOMIONE
 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

NIEURUCHOMIONE
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Psychologia penitencjarna 15 1. Psychologia penitencjarna 15
 
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
2. Penologia 20 2. Penologia 15
 
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Historia więziennictwa 20 3. Historia więziennictwa 15
4. Zatrudnianie skazanych 15 4. Zatrudnianie skazanych 15
 
SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
5. Pomoc postpenitencjarna 15 5. Pomoc postpenitencjarna 15
             
MODUŁ POLICYJNY

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

URUCHOMIONE
 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

URUCHOMIONE
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych 15 1. Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych 15
 
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
2. Technika i taktyka kryminalistyczna 20 2. Technika i taktyka kryminalistyczna 15
 
SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego 20 3. Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego 15
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze 15 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze 15
 
SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2021/2022 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
5. Urzędnicze prawo policyjne 15 5. Urzędnicze prawo policyjne 15

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Maj 2020 - 13:55; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Sierpień 2020 - 11:46; osoba wprowadzająca: Anna Okoń