MODUŁY dla Kryminologii I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2021/2022)

Planowane MODUŁY od roku akademickiego 2021/2022
 
Osada zajęć MODUŁY może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
LIMIT przyjęć na MODUŁ 25 osób.
 
 
MODUŁ DZIENNIKARSKI

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Dziennikarz a proces karny 15 1. Dziennikarz a proces karny 15
 
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
2. Prawo mediów 20 2. Prawo mediów 15
 
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Europejskie standardy praw człowieka 20 3. Europejskie standardy praw człowieka 15
4. Populizm penalny 15 4. Populizm penalny 15
 
SEMESTR LETNI  2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe 15 5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe 15
             
MODUŁ KURATORSKI

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. System probacji 15 1. System probacji 15
 
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
2. Diagnostyka psychologiczna 20 2. Diagnostyka psychologiczna 15
 
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) 20 3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze) 15
4. Status zawodowy kuratora 15 4. Status zawodowy kuratora 15
 
SEMESTR LETNI  2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) 15 5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe) 15
             
MODUŁ - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym 15 1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym 15
 
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna 20 2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna 15
 
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Psychologia zaburzeń osobowości 20 3. Psychologia zaburzeń osobowości 15
4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 15 4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 15
 
SEMESTR LETNI  2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
5. Podstawy seksuologii klinicznej 15 5. Podstawy seksuologii klinicznej 15
             
MODUŁ PSYCHOLOGICZNY

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Procesy w rodzinie: komunikacja i konflikt 15 1. Procesy w rodzinie: komunikacja i konflikt 15
 
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
2. Psychologia konfliktów międzygrupowych 20 2. Psychologia konfliktów międzygrupowych 15
 
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw 20 3. Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw 15
4. Zajęcia z opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach dzieci wykorzystywanych seksualnie 15 4. Zajęcia z opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach dzieci wykorzystywanych seksualnie 15
 
SEMESTR LETNI  2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
5. Psychologia kłamstwa 15 5. Psychologia kłamstwa 15

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 27. Kwiecień 2021 - 11:26; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 2. Lipiec 2021 - 12:11; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski