MODUŁY dla Kryminologii II stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2019/2020)

Planowane MODUŁY w roku akademickim 2019/2020
 
Osada zajęć MODUŁY może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
LIMIT przyjęć na MODUŁ 25 osób.
 
MODUŁ BIOLOGICZNY
PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)
(dla obu specjalności)
  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna)
(dla obu specjalności)
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Biologiczne podłoże uzależnień VACAT 20 1. Biologiczne podłoże uzależnień VACAT 10
2. Podstawy fizjologii stresu VACAT 20 2. Podstawy fizjologii stresu VACAT 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Genetyka zachowania obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 3. Genetyka zachowania obsada podawana w roku akad. 2020/21 10
4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym obsada podawana w roku akad. 2020/21 10
 
MODUŁ KRYMINOLOGICZNY
PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)
(dla obu specjalności)
  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna)
(dla obu specjalności)
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Filozofia prawa karnego dr Tomasz Snarski 20 1. Filozofia prawa karnego dr Paweł Petasz 10
2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii  prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 20 2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii  prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Ekonomiczna analiza przestępczości  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 3. Ekonomiczna analiza przestępczości  obsada podawana w roku akad. 2020/21 10
4. Sprawiedliwość naprawcza obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 4. Sprawiedliwość naprawcza obsada podawana w roku akad. 2020/21 10
 
MODUŁ NAUK PRAWNO-SPOŁECZNYCH
PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)
(dla obu specjalności)
  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna)
(dla obu specjalności)
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawa człowieka dr Anna Podolska 20 1. Prawa człowieka dr Anna Podolska 10
2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji dr Tomasz Snarski 20 2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji dr Tomasz Snarski 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej obsada podawana w roku akad. 2020/21 10
4. Przestępczość w PRL obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 4. Przestępczość w PRL obsada podawana w roku akad. 2020/21 10
 
MODUŁ PENITENCJARNO-KURATORSKI
PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)
(dla obu specjalności)
  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna)
(dla obu specjalności)
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Penitencjarystyka pplk. Leszek Urbabowicz 20 1. Penitencjarystyka pplk. Leszek Urbabowicz 10
2. Praca kuratora dr Krzysztof Stasiak 20 2. Praca kuratora dr Krzysztof Stasiak 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych obsada podawana w roku akad. 2020/21 10
4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja obsada podawana w roku akad. 2020/21 20 4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja obsada podawana w roku akad. 2020/21 10

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 8. Czerwiec 2019 - 10:35; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Czerwiec 2019 - 08:54; osoba wprowadzająca: Anna Okoń