MODUŁY dla Kryminologii II stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2021/2022)

Planowane MODUŁY w roku akademickim 2021/2022
 
 
LIMIT przyjęć na MODUŁ 25 osób.
 

MODUŁ BIOLOGICZNY

NIEURUCHOMIONE
dec. Dziekana z dnia 7/12/2021

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)
(dla obu specjalności)
  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna)
(dla obu specjalności)
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Biologiczne podłoże uzależnień 20 1. Biologiczne podłoże uzależnień 10
2. Podstawy fizjologii stresu 20 2. Podstawy fizjologii stresu 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Genetyka zachowania 20 3. Genetyka zachowania 10
4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym 20 4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym 10
 

MODUŁ KRYMINOLOGICZNY

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 7/12/2021

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)
(dla obu specjalności)
  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna)
(dla obu specjalności)
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Sprawiedliwość naprawcza 20 1. Sprawiedliwość naprawcza 10
2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii  20 2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii  10
 
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Ekonomiczna analiza przestępczości  20 3. Ekonomiczna analiza przestępczości  10
4. Nauka o orzekaniu sądowym w sprawach karnych 20 4. Nauka o orzekaniu sądowym w sprawach karnych 10
 

MODUŁ NAUK PRAWNO-SPOŁECZNYCH

NIEURUCHOMIONE
dec. Dziekana z dnia 7/12/2021

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)
(dla obu specjalności)
  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna)
(dla obu specjalności)
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Prawa człowieka 20 1. Prawa człowieka 10
2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji 20 2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej 20 3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej 10
4. Przestępczość w PRL 20 4. Przestępczość w PRL 10
 

MODUŁ PENITENCJARNO-KURATORSKI

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 7/12/2021

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)
(dla obu specjalności)
  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna)
(dla obu specjalności)
SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Penitencjarystyka 20 1. Penitencjarystyka 10
2. Praca kuratora 20 2. Praca kuratora 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych 20 3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych 10
4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja 20 4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja 10

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 27. Kwiecień 2021 - 11:27; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Grudzień 2021 - 09:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski