Dług punktowy ECTS

Terminy egzaminów z długiem punktowym ECTS

Jeśli termin egzaminu nie został zamieszczony oznacza to, że egzamin z długiem ECTS

odbędzie się w terminie wyznaczonym dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym

(zgodnie z rokiem studiów na którym przedmiot się odbywa)

Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy Uwagi Kierunek
Prawo konstytucyjne dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG 26.09.2018 16.00 p. 3028  

egzamin ustny

termin poprawkowy dla osób, które miały przywrócony termin podstawowy i przysługuje im termin poprawkowy

oraz

termin przywrócony poprawkowy

Prawo jednolite  niestacjonarne
Prawo administracyjne dr Dominika Tykwińska- Rutkowska 21.09.2018 12.30 p. 3021  

termin poprawkowy

dla przywróconych

Administracja niestacjonarna I stopnia

Prawo jednolite  niestacjonarne

Prawo w administracji i gospodarce

Podatek od towarów i usług dr Rafał Mroczkowski 14.09.2018 18.30 s. 3041     Podatki i doradztwo podatkowe MSU-2 ZAOCZNE
Prawo administracyjne dr Dominika Tykwińska- Rutkowska zmiana z 8 na 9 września 2018 14.00 Aula    

Administracja niestacjonarna I stopnia

Prawo jednolite  niestacjonarne

Prawo w administracji i gospodarce

Prawo konstytucyjne dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG 11.09.2018 10.00 p. 3027  

termin poprawkowy

i przywrócony podstawowy

Prawo jednolite  stacjonarne, wieczorowe, niestacjonarne

Postępowanie aministracyjne

Postępowanie administracyjnei sądowoadministracyjne

dr Michał Miłosz 18.06.2018 17.00 s. 3050    

Administracja stacjonarna I stopnia

Prawo jednolite  niestacjonarne

Prawo cywilne II dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG 16.06.2018 11.15 Aula   semesrt letni 2017/2018 Prawo jednolite  niestacjonarne
Logika dla prawników dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

egzamin w semestrze letnim  2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbędzie się w terminie wyznaczonym dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym

dotyczy wszystkich terminów

Prawo jednolite  stacjonarne, wieczorowe, niestacjonarne
Prawo karne procesowe dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG 6.04.2018 13.30 Katedra   wcześniejszy egzamin dla osób z długiem punktowym ects Prawo jednolite  stacjonarne, wieczorowe
Europejskie prawo karne dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG 7.04.2018 10.30 s. 3064     Kryminologi niestacjonarna licencjacka
Prawo cywilne (Zobowiązania) dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG 22.03.2018 17.00 s. 4021   termin poprawkowy Prawo jednolite  niestacjonarne
Etyka prawnicza dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG 14.03.2018 17.30 Aud. B

terminy przywrocone

i inne

pisemny opisowy Prawo jednolite  stacjonarne, wieczorowe, niestacjonarne
Prawo rzymskie dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG 9.04.2018 16.00 s. 4021     Prawo jednolite  stacjonarne, wieczorowe
Prawo zabezpieczenia społecznego (specjalizacja dodatkowa) dr hab. Alina Wypych- Żywicka, prof. UG

20.03.2018

27.03.2018

17.00

s. 4021

s. 1039

    Prawo jednolite  niestacjonarne
Zasady ustroju politycznego dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG 23.06.2018 12.00 Aud. B  

 semestr letni 2017/2018

termin podstawowy dla osób mających dług punktowy/repetę/bądź wynikające z jakichkolwiek innych przepisów regulaminowych/rozstrzygnięć dziekańskich prawo do zdawania w bieżącym roku wskazanych egzaminów w I terminie

Administracja II stopnia stacjonarna
8.09.2018 12.00 Aud. B  

semestr letni 2017/2018

terminy poprawkowy dla osób mających dług punktowy/repetę/bądź wynikające z jakichkolwiek innych przepisów regulaminowych/rozstrzygnięć dziekańskich prawo do zdawania w bieżącym roku egzaminów w II terminie.

Te same terminy  dotyczyą osób mających przywrócony I termin egzaminu (tzn. osoby, które w czerwcu nie przyjdą na I termin, a termin ten zostanie im przywrócony,

Prawo konstytucyjne dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG 23.06.2018 13.00 Aud. B nazwiska od A-L

 semestr letni 2017/2018

termin podstawowy dla osób mających dług punktowy/repetę/bądź wynikające z jakichkolwiek innych przepisów regulaminowych/rozstrzygnięć dziekańskich prawo do zdawania w bieżącym roku wskazanych egzaminów w I terminie

Prawo jednolite niestacjonarne
14.15 nazwiska od Ł-Ż
8.09.2018 13.00 Aud. B nazwiska od A-L

semestr letni 2017/2018

terminy poprawkowy dla osób mających dług punktowy/repetę/bądź wynikające z jakichkolwiek innych przepisów regulaminowych/rozstrzygnięć dziekańskich prawo do zdawania w bieżącym roku egzaminów w II terminie.

Te same terminy  dotyczyą osób mających przywrócony I termin egzaminu (tzn. osoby, które w czerwcu nie przyjdą na I termin, a termin ten zostanie im przywrócony,

14.15 nazwiska od Ł-Ż
Etyka prawnicza dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG 22.02.2018 16.15 Aud. B   termin poprawkowy i przywrócony Prawo jednolite stacjonarne niestacjonarne
Etyka prawnicza dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG 22.02.2018 16.15 Aud. B   termin poprawkowy i przywrócony

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Dotyczy wszystkich przedmiotów, które prowadzi dr Przemysław Panfil dr Przemysław Panfil Egzamin dla studentów z długiem punktowym semestrze zimowym  2017/2018 odbędzie się w pierwszym terminie egzaminu z danego przedmiotu. dotyczy wszystkich kierunków
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej dr Olga Śniadach

egzamin w semestrze zimowym  2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbędzie się w terminie wyznaczonym dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym

dotyczy wszystkich terminów

Administracja I stopnia niestacjonarna

Prawo administracyjne dr Dominika Tykwińska- Rutkowska

egzamin w semestrze zimowym  2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbędzie się w terminie wyznaczonym dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym

dotyczy wszystkich terminów

Podatki i doradztwo podatkowe licencjackie stacjonarne
Dotyczy wszystkich przedmiotów, które prowadzi dr hab. Małgorzata Balwicka- Szczyrba dr hab. Małgorzata Balwicka- Szczyrba wszystkie egzaminy, które przeprowadza dr hab. Małgorzata Balwicka- Szczyrba z przedmiotów w semestrze zimowym  2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbywają się w terminach wyznaczonych dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym dotyczy wszystkich kierunków
Prawo Pracy dr hab. Alina Wypych- Żywicka, prof. UG 30.01.2018 8.30 p. 4014    

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

19/02/2018 13:00 p. 4014 egzamin ustny  

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Commercial Contracts

(Umowy handlowe)

dr Bartłomiej Gliniecki

egzamin semestrze zimowym  2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbędzie się w terminie wyznaczonym dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym

dotyczy wszystkich terminów

European Business Administration
Prawo Unii Europejskiej dr Monika Adamczak- Retecka

egzamin semestrze zimowym  2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbędzie się w terminie wyznaczonym dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym

dotyczy wszystkich terminów

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo jednolite niestacjonarne

Dotyczy wszystkich przedmiotów, które prowadzi dr Jarosław Niesiołowski dr Jarosław Niesiołowski wszystkie egzaminy, które przeprowadza dr J. Niesiołowski z przedmiotów w semestrze zimowym  2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbywają się w terminach wyznaczonych dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym dotyczy wszystkich kierunków
Dotyczy wszystkich przedmiotów, które prowadzi dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG wszystkie egzaminy, które przeprowadza dr hab Mariusz Bogusz, prof. UG z przedmiotów w semestrze zimowym  2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbywają się w terminach wyznaczonych dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym dotyczy wszystkich kierunków
Dotyczy wszystkich przedmiotów, które prowadzi dr Grzegorz Sikorski dr Grzegorz Sikorski wszystkie egzaminy, które przeprowadza dr Grzegorz Sikorski z przedmiotów w semestrze zimowym  2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbywają się w terminach wyznaczonych dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym dotyczy wszystkich kierunków
Dotyczy wszystkich przedmiotów, które prowadzi dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

egzaminy dla osób z długiem punktowym ects z przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym 2017/2018 odbędą się 1 lutego  (czwartek) o godz 12.45 p. 3003

dotyczy wszystkich kierunków
Nauka o administracji dr Olga Filaszkiewicz Egzamin z Nauki o administracji dla osób z długiem ECTS w sesji zimowej 2017/2018 przeprowadzi dr Olga Filaszkiewicz w terminach wyznaczonych dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym.

Administracja I stopnia stacjonarna

Administracja I stopnia niestacjonarna

Dotyczy wszystkich przedmiotów, które prowadzi dr hab. Anna Jurkowska- Zeidler, prof. UG dr hab. Anna Jurkowska- Zeidler, prof. UG wszystkie egzaminy, które przeprowadza dr hab. Anna Jurkowska- Zeidler, prof. UG w sesji zimowej 2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbywają się w terminach wyznaczonych dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym dotyczy wszystkich kierunków
Dotyczy wszystkich przedmiotów, które prowadzi dr Edvardas Juchnevicius dr Edvardas Juchnevicius wszystkie egzaminy, które przeprowadza dr Edvardas Juchnevicius w sesji zimowej 2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbywają się w terminach wyznaczonych dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym dotyczy wszystkich kierunków
Prawo handlowe dr hab. Joanna Kruczalak- Jankowska, prof. UG

29.01.2018

30.01.2018

8.02.2018

9.00-15.00

9.00-15.00

10.00

katedra

katedra

p. 4005

   

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo handlowe dr Bartłomiej Gliniecki

25.01.2018

29.01.2018

30.01.2018

9.00-11.00

9.00-15.00

9.00-15.00

p. 4007

katedra

katedra

   

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Dotyczy wszystkich przedmiotów, które prowadzi dr M. Miłosz dr Michał Miłosz wszystkie egzaminy, które przeprowadza dr Michał Milosz w sesji zimowej 2017/2018 dla osób z długiem ECTS odbywają się w terminach wyznaczonych dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym dotyczy wszystkich kierunków
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne dr Michał Miłosz w terminach egzaminów wyznaczonych dla studentów zgodnie z cyklem dydaktycznym czyli studentów III roku Prawo jednolite niestacjonarne
Prawo cywilne II dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG 19.01.2018 17.00 s. 3065   dla studentów mających dług punktowy i/lub repetę albo wynikające z jakiegokolwiek innego tytułu prawo do zdawania  egzaminu Prawo jednolite niestacjonarne
Etyka prawnicza dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG w terminach egzaminów studentów IV roku  

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo jednolite niestacjonarne

Postępowanie cywilne dr Grzegorz Julke 20.11.2017 13.00 p. 4025   termin przywrócony oraz termin dla osób posiadających zgodę dziekana na zminę realizacji zajęć lub zgodę na przeniesienie terminu zaliczenia Prawo II stopnia niestacjonarne
Prawo karne prof. dr hab. Jarosław Warylewski obowiązują terminy dla studentów II roku

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Finanse publiczne i prawo finansowe

Ordynacja podatkowa

Prawo finansowe

Prawo finansowe i finanse publiczne

prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska- Zeidler 7.10.2017 15.00-16.00 p. 3008   termin przywrócony poprawkowy

Administracja I stopnia niestacjonarna

Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne

Prawo jednolite niestacjonarne

Prawo II stopnia niestacjonarne

Postępowanie cywilne prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska obowiązuje termin egzaminu dla studentów III roku termin przywrócony

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo jednolite niestacjonarne

Postępowanie administracyjne dr Michał Miłosz 14.09.2017 17.00 s. 3050   termin poprawkowy Administracja I stopnia stacjonarna

Finanse publiczne i prawo finansowe

Ordynacja podatkowa

Prawo finansowe

Prawo finansowe i finanse publiczne

 

prof. UG, dr hab. Anna Jurkowska- Zeidler 10.09.2017 11.00 Aud. C   termin poprawkowy i  przywrócony

Administracja I stopnia niestacjonarna

Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne

Prawo jednolite niestacjonarne

Prawo II stopnia niestacjonarne

Postępowanie cywilne dr Grzegorz Julke 15.09.2017 13.00 s. 2007  

termin poprawkowy, przywrócony

Prawo II stopnia niestacjonarne
Prawo Unii Europejskiej prof. UG, dr hab. Tomasz Koncewicz 8.07.2017 9.30 p. 4053 forma egzaminu- pisemny termin przywrócony

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo jednolite niestacjonarne

Prawo karne procesowe dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG obowiązuje termin egzaminu dla studentów II roku

poprawkowy

i przywrocony

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo karne procesowe dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG obowiązuje termin egzaminu dla studentów II roku

poprawkowy

i przywrocony

Prawo jednolite niestacjonarne
Konstytucyjny system organów państwowych dr Agnieszka Gajda

7.09.2017

14.09.2017

18.00 s. 4021  

poprawkowy

i przywrocony

Administracja I stopnia niestacjonarna
Prawo cywilne II prof. dr hab. Ewa Bagińska 15.09.2017 11.00 Aula  

poprawkowy

i przywrocony

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo Unii Europejskiej prof. UG, dr hab. Tomasz Koncewicz 26.06.2017 9.30-11.00 p. 4052  

poprawka,

I termin

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo Unii Europejskiej prof. UG, dr hab. Tomasz Koncewicz 24.06.2017 10.00-11.00 p. 4052  

poprawka,

I termin

Prawo jednolite niestacjonarne
Prawo administracyjne dr Dominika Tykwińska- Rutkowska 4.09.2017 10.00 Aula   termin poprawkowy Administracja I stopnia stacjonarna
Prawo administracyjne dr Dominika Tykwińska- Rutkowska 9.09.2017 9.30 Aula   termin poprawkowy Administracja I stopnia niestacjonarna
Prawo administracyjne dr Dominika Tykwińska- Rutkowska 9.09.2017 10.30 Aula   termin poprawkowy Prawo jednolite niestacjonarne
Prawo administracyjne część ogólna dr Dominika Tykwińska- Rutkowska 9.09.2017 9.30 Aula   termin poprawkowy Prawo w administracji i gospodarce
Postępowanie cywilne dr Grzegorz Julke 24.06.2017 14.00 p. 4025     Prawo niestacjonarne II stopnia
Prawo konstytucyjne prof. UG, dr hab. Piotr Uziębło 21.06.2017 11.00 p. 3027    

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo Unii Europejskiej prof. UG, dr hab. Tomasz Koncewicz 12.06.2017 8.30 p. 4052 termin przywrócony Forma egzaminu: Ustna (Esej, zagadnienie, wyrok)

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Postępowanie administracyjne dr Michał Miłosz 13.06.2017 9.00 p. 3012   egzamin dla studentów posiadających zgodę Dziekana na wcześniejsze złożenie egzaminu Administracja I stopnia stacjonarna
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne dr Michał Miłosz 12.06.2017 18.00 Aud. C   egzamin dla studentów posiadających zgodę Dziekana na wcześniejsze złożenie egzaminu Prawo jednolite niestacjonarne
Postępowanie cywilne prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska obowiązuje termin egzaminu dla studentów III roku  

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo jednolite niestacjonarne

Prawo Unii Europejskiej prof. UG, dr hab. Tomasz Koncewicz 12.06.2017 8.30 p. 4052 termin poprawkowy

Forma egzaminu: Ustna (Esej, zagadnienie, wyrok)

Prawo jednolite stacjonarne

Prawo jednolite wieczorowe

Prawo Unii Europejskiej prof. UG, dr hab. Tomasz Koncewicz 11.06.2017 13.00 p. 4052 termin poprawkowy

Forma egzaminu: Ustna (Esej, zagadnienie, wyrok)

Prawo jednolite niestacjonarne
Prawo konstytucyjne

prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski

12.09.2017

17.09.2017

 

16.30

13.00

Aud. B nazwiska A - Kop

II termin

+

I termin przywrócony

dla studentów mających dług punktowy i/lub repetę albo wynikające z jakiegokolwiek innego tytułu prawo do zdawania  egzaminu

Prawo jednolite niestacjonarne

17.45

14.15

nazwiska Kor - Ź
Zasady ustroju politycznego państwa

prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski

12.09.2017

17.09.2017

15.30

12.00

Aud. A  

II termin

+

I termin przywrócony

dla studentów mających dług punktowy i/lub repetę albo wynikające z jakiegokolwiek innego tytułu prawo do zdawania  egzaminu

Administracja II stopnia stacjonarna

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 16. Listopad 2016 - 09:47; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Wrzesień 2018 - 12:46; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła