fbpx Rada Kół Naukowych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rada Kół Naukowych

Rada Kół Naukowych WPiA UG

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 31 marca 2022 roku, 10:51

Rada Kół Naukowych WPiA UG

Rada Kół Naukowych WPiA UG (RKN WPiA UG)  została powołana w 2013 r. z inicjatywy studentów WPiA UG działających w kołach naukowych. Jej głównym celem jest dbanie o rozwój i dobro studenckich organizacji naukowych. Przede wszystkim poprzez: koordynację działań tych organizacji, integrację środowiska akademickiego oraz szerzenie kultury prawnej. Projekty organizowane przez RKN WPiA UG to m.in.: targi kół naukowych, szkolenia czy zeszyty naukowe.

 

Zarząd Rady Kół Naukowych WPiA UG
(aktualizacja: marzec 2022 r.)

 

Prezes: Wiktor Wróbel

Sekretarz: Krzysztof Szarowski

Wiceprezes ds. kontaktów ze studentami: Zuzanna Moczadło

Wiceprezes ds. naukowych: Wioleta Lewandowska

Wiceprezes ds. kontaktów zewnętrznych: Bartosz Olejniczak

 

KONTAKT: zarzad.rkn.wpia.ug@gmail.com