fbpx KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 września 2017 roku, 8:09
                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA I stopnia
                                                                                        I ROK
                                                                            semestr letni 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 12/06/2017 - 25/06/2017
                                                                sesja poprawkowa 4/09/2017 - 17/09/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka prof. UG, dr hab. Michał Harciarek 18.06.2017 9.00 Aud. B   termin podstawowy
17.09.2017 10.00 s. 4021   termin poprawkowy
Podstawy nauki o przestępstwie prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 25.06.2017 11.00 Aud. B  

termin podstawowy

7.09.2017 17.30 p. 2085  

termin poprawkowy

Podstawy prawa obrotu gospodarczego dr Bartosz Szolc-Nartowski 17.06.2017 12.00 Aud. C   termin podstawowy
6.09.2017 17.00 s. 2025   termin poprawkowy
Psychologia emocji i motywacji dr Emilia Martynowicz 24.06.2017 9.00 s. 4021 nazwiska A - D termin podstawowy
10.00 nazwiska G - Krz
11.00 nazwiska Ku - Pl
12.00 nazwiska Po - Ż
16.09.2017 9.00 s. 4021 nazwiska A - M

termin poprawkowy

10.00 nazwiska N - Ź

 

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA I stopnia
                                                                                        II ROK
                                                                            semestr letni 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 12/06/2017 - 25/06/2017
                                                                sesja poprawkowa 4/09/2017 - 17/09/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) dr Daniel Wicenty 18.06.2017 10.00 Aud. A   termin podstawowy
16.09.2017 9.00

WNS

s. 541

forma:

egzamin ustny

termin poprawkowy
Podstawy prawa karnego procesowego dr Maciej Fingas 24.06.2017 13.00 Aula   termin podstawowy
15.09.2017 17.00 Aud. B   termin poprawkowy
Kryminalistyka dr Marek Skwarcow 10.06.2017 12.30 Aud. B   termin uzgodniony ze studentami
17.09.2017 11.30 p. 3068   termin poprawkowy
Psychopatologia dr Marcin Szulc 17.06.2017 13.00 Aud. A   termin podstawowy
9.09.2017 13.00 s. 2025   termin poprawkowy
Resocjalizacja prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek 25.06.2017 10.00 s. 3065   termin podstawowy
1.07.2017 10.00 s. 3062   termin poprawkowy
10.09.2017 10.00 s. 2015   termin poprawkowy
27.09.2017 12.00 WNS Instytut Psychologii pok. 310

forma:

egzamin ustny

ostateczny termin poprawkowy
Prawo penitencjarne (zaliczenie na ocenę) dr Ryszard Skarbek

21.06.2017

lub

22.06.2017

 

9.00

lub

16.00

 

p. 3055   termin podstawowy

 

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA I stopnia
                                                                                        III ROK
                                                                            semestr letni 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 12/06/2017 - 25/06/2017
                                                                sesja poprawkowa 4/09/2017 - 17/09/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną)

dr Stanisław Cora;

dr Marcin Szulc

17.06.2017 13.30 Aud. A   poprawa
9.09.2017 12.30 s. 2025   termin poprawkowy
Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza) prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 25.06.2017 13.00 Aud. B   termin podstawowy
7.09.2017 17.30 p. 2085   termin poprawkowy