fbpx KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 lutego 2017 roku, 11:34

 

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA I stopnia
                                                                                        I ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Kryminologia I (Biologia kryminalna)

 

dr Wojciech Glac

 

5.02.2017 11.00 Aula   termin podstawowy
18.02.2017 14.15

B/410

Wydział Biologii

  termin poprawkowy
Metodologia badań w naukach społecznych

 

dr Paweł Jurek

 

3.02.2017 17.00 Aud. B   termin podstawowy
25.02.2017 12.00

pok. C309

Wydział Nauk Społecznych

  termin poprawkowy
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie dr Jarosław Niesiołowski 4.02.2017 12.00 Aud. B   termin podstawowy
19.02.2017 11.00 s. 1039   termin poprawkowy
27.02.2017 15.00 p. 3032   egzamin dodatkowy dla osób które miały przywrócony termin
WdW - Podstawy psychologii dr Michał Jaśkiewicz 4.02.2017 15.00 Aud. C   Zaliczenie na ocenę dla osób zapisanych na wykład do wyboru

 

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA I stopnia
                                                                                        II ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

 

dr Stanisław Cora;

dr Agata Goździewicz-Rostankowska

 

14.01.2017* 11.15 Aud. C   termin podstawowy
25.02.2017 10.00 s. 3065   termin poprawkowy
System środków reakcji karnej

 

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski

 

4.02.2017 17.00 Aula   termin podstawowy
Psychologia społeczna prof. UG, dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska         termin podstawowy
Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania dr Małgorzata Balwicka-Szczyrba 5.02.2017 18.00 Aud. A   termin podstawowy
17.02.2017 19.00 Aud. A   termin poprawkowy
Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym dr Robert Opora 19.02.2017 11.15

s. A501

budynek Wydziału Nauk Społecznych

 

termin poprawkowy

wykład MODUŁOWY

 

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA I stopnia
                                                                                        III ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

 

prof. dr hab. Ewa Bagińska

 

4.02.2017 10.00 s. 3065   termin podstawowy
Europejskie prawo karne

 

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn

 

5.02.2017 10.00 Aud. A   termin podstawowy
26.02.2017 11.00 Aula   termin poprawkowy
Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) dr hab. Ewa Bieńkowska          
Psychologia sądowa prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska Egzamin odbędzie się na ostatnich zajęciach* termin podstawowy
19.02.2017 11.30 s. 2014   termin poprawkowy
WdW - Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki 3.02.2017 19.00 Aud. B   zaliczenie dla osób zapisanych na WdW

*W uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na treści programowe, liczbę przedmiotów kończących się egzaminami w danym semestrze bądź inne uwarunkowania dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan za zgodą Rektora w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów UG, może na danym kierunku studiów lub specjalności dokonać, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1.