fbpx KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie)

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 marca 2017 roku, 9:33

 

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA II stopnia
                                                                                        I ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Metodologia badań kryminalnych

 

prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki

dr Stanisław Cora

 

Egzaminy cząstkowe po zakończeniu każdej części wykładu.

Ocena końcowa na ostatnich zajęciach.

 
Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 

prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski

 

5.02.2017 10.00 Aud. B   termin podstawowy
15.02.2017 18.15 s. 3035   termin poprawkowy
Kryminalistyka - część ogólna

dr Marek Skwarcow

4.02.2017 13.30 s. 1039   termin podstawowy
25.02.2017 13.45-15.30 p. 3068   termin poprawkowy
Prawo dowodowe

prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski

2.02.2017 17.00 Aud. A   termin podstawowy
16.02.2017 18.00 s. 3065   termin poprawkowy
WdW - Podstawy chemii (zaliczenie na ocenę) dr Agnieszka Chylewska 28.01.2017 12.00

D1

Wydział Chemii

  zaliczenie dla osób zapisanych na WdW- Podstawy chemii
WdW - Podstawy biologii (zaliczenie na ocenę) dr Sławomira Fryderyk 29.01.2017 10.00 Aula   zaliczenie dla osób zapisanych na WdW- Podstawy biologii
26.02.2017 13.00 s. 4021   termin poprawkowy

 

                                                                 KRYMINOLOGIA NIESTACJONARNA II stopnia
                                                                                        II ROK                                                                      

                                                                   Specjalność KRYMINALISTYCZNA

                                                                         semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

 

dr Aneta Lewkowicz

 

         
Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość
 

 

dr hab. Andrzej Adamski

dr Andrzej Borzyszkowski

 

5.02.2017

15.00

10.00

Aud. C

Aula nr 3 budynku MFI

zmiana godziny, sali i budynku na prośbę studentów termin podstawowy

12.02.2017

lub

 

15.02.2017

 

13.00

 

 

18.00

 

Aula nr 2 budynku MFI

 

Aud. C

 

UWAGA!

można podejść tylko do jednego termiu poprawkowego

termin poprawkowy
25.02.2017 13.15

Aud. 1

budynek MFI

ostateczny, termin egzaminu poprawkowego, niezależnie od liczby dotychczasowych podejść termin poprawkowy
Terroryzm

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

dr Anna-Karina Kaczorowska

Łukasz Wroński

30.01.2017 17.00

sala C105

Wydział Biologii

  termin podstawowy
17.02.2017 17.00

Sala D1

Wydział Chemii

część chemiczna

(terroryzm chemiczny)

termin podstawowy
Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska

dr Agnieszka Chylewska

dr Paweł Niedziałkowski

dr Paweł Petasz

dr Marek Skwarcow

4.02.2017 11.00 s. 1039   termin podstawowy
25.02.2017 13.45-15.30 p. 3068   termin poprawkowy
Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska

prof. UG, dr hab. Ewa Siedlecka

dr Jacek Potulski

29.01.2017 15.00 s. 4021   termin podstawowy
Przestępczość gospodarcza i skarbowa

dr Maciej Fingas

dr Ryszard Skarbek

28.01.2017 od 9.30

p. 3055

p. 3070

 

termin podstawowy

-forma egzaminu ustna-

WdW - Ekonomiczna analiza przestępczości dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW 26.02.2017 11.00 Aula  

termin poprawkowy

MODUŁ - Kryminologiczny

19.03.2017 11.15 s. 4036   termin przywrócony