fbpx PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (magisterskie) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (magisterskie)

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (magisterskie)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 lutego 2017 roku, 13:26

 

                                                   PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE NIESTACJONARNE II stopnia
                                                                                        I ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                 sesja podstawowa 30/01/2017 - 5/02/2017
                                                                sesja poprawkowa 13/02/2017 - 26/02/2017
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Instytucje prawa cywilnego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem dr Grzegorz Sikorski 29.01.2017* 14.00 Aud. C   termin podstawowy
25.02.2017 15.00 s. 3035   termin poprawkowy
Podstawy finansów publicznych

dr Kamila Bielawska

        termin podstawowy
Podstawy teorii podatku

 

prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

 

31.01.2017 17.00 Aud. C   termin podstawowy
18.02.2017 10.00 p. 3009   termin poprawkowy

Rachunkowość finansowa

dr Beata Zackiewicz-Brunke

        termin podstawowy
System administracji podatkowej i skarbowej

dr Tomasz Sowiński

5.02.2017 11.00 Aud. C   termin podstawowy
Wykładnia prawa podatkowego

dr Łukasz Karczyński

3.02.2017 18.00 Aud. C   termin podstawowy

23.02.2017

19.02.2017

17.00

14.00

s. 3065

s. 3065

zmiana na prośbę studentów termin poprawkowy
Źródła prawa i legislacja podatkowa

dr Edvardas Juchnevičius

30.01.2017 17.00 Aud. A   termin podstawowy

 

                                                   PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE NIESTACJONARNE II stopnia
                                                                                        II ROK
                                                                            semestr zimowy 2016/2017
                                                                
Przedmiot Egzaminator Data Godzina Sala Grupy  
Opodatkowanie dochodu w prawie polskim

dr Edvardas Juchnevičius

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

         
Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy

dr Rafał Mroczkowski

10.02.2017 18.00 Aud. C   termin podstawowy

16.02.2017

19.02.2017

19.00

14.00

Aud. C

Aud. B

zmiana na prośbę studentów termin podstawowy
1.03.2017 19.00 p. 3005   termin poprawkowy
Podatki i opłaty samorządowe

 

dr Przemysław Panfil

dr Paweł Galiński

 

18.02.2017 13.00

s. 1039

WPiA

  egzamin- termin podstawowy
22.02.2017 16.45

pok. 202

Wydział Zarządzania

 

termin poprawkowy zaliczenia ćwiczeń 

 

25.02.2017 17.30

s. 2014

WPiA

  termin egzaminu poprawkowy

Zarządzanie ryzykiem

dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG

18.02.2017 10.00

p. 218

Wydział Zarządzania

  termin podstawowy

*W uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na treści programowe, liczbę przedmiotów kończących się egzaminami w danym semestrze bądź inne uwarunkowania dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan za zgodą Rektora w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów UG, może na danym kierunku studiów lub specjalności dokonać, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1.