fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Informujemy, że Biuro Dziekana i Sekretariaty Katedr w dniu 27.12.2019r. będą nieczynne.

obrona

W dniu 16 grudnia 2019 roku przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Michalskiego pt. „Ustrój polityczno-prawny Finlandii i jego funkcjonowanie w latach 1917-2000. Studium prawno-historyczno-porównawcze”.

GSP 3/2019

W ostatnich dniach listopada br. ukazał się kolejny numer 3/2019 „Gdańskich Studiów Prawniczych” pt. "Roman Maritime Law. Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues", zawierający 19 tekstów autorów z ośrodków naukowych w Polsce, Wielkiej Brytanii,  Hiszpanii i Czech (w tym 13. spoza UG; redaktorem naukowym tomu jest prof. Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego).

Prof. Stelina

Prof. dr hab. Jakub Stelina, wybrany 21 listopada 2019 r. przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył dzisiaj ślubowanie przed Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

logo
Narodowe Centrum Nauki w dniu 4 grudnia 2019 r. ogłosiło listę laureatów konkursu MINIATURA 3
W ramach konkursu MINIATURA 3 finansowanie na działanie naukowe otrzymali pracownicy Wydziału Prawa i Administracji:
  • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska, projekt pt.  "Charakter prawny zbiorowych praw pacjentów", kwota finansowania 17 037,00 zł;
referat
W dniu 18 listopada br. na konferencji organizowanej przez Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA) i Erasmus University Rotterdam dr Dominika Tykwińska-Rutkowska wygłosiła referat dedykowany tematyce: „Legal environment for personalized medicine in Poland – regulatory barriers to it’s development (selected aspects)”.
 
KNPC_logo

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego serdecznie zaprasza na drugie spotkanie w roku akademickim 2019/2020, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) i rozpocznie się o godz. 17:30 s. 1033. Tematem spotkania będzie "Mediacja w postępowaniu cywilnym", o której opowie Koordynator ds. Mediacji przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Katarzyna Kazaniecka - Kapała.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

okładka
erasmus +Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Porównawczego oraz Erasmus Student Network wraz z koordynatorem programu Wydziału Prawa i Administracji - prof. Tomaszem Widłakiem serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na Erasmus+ Day - spotkanie poświęcone programowi Erasmus.
logo

Redakcja czasopisma naukowego Financial Law Review ma przyjemność poinformować, iż nasze czasopismo zostało wpisane do ogólnoeuropejskiej bazy czasopism naukowych ERIH ERIH+ (European Reference Index for the Humanities Plus). Baza ta jest prestiżowym indeksem zawierającym informacje bibliograficzne dotyczące czasopism akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.