fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Stefan RaszejaZ głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med.

Paweł SutRada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Pawłowi Sutowi z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

fotoRektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski,  powołał dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską, prof. UG na stanowisko Rzecznika ds.

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Genewskiego w dniach 4-5 lutego 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „What prospects for ‘orphan works’? Reflections on cultural goods with no provenance”. Organizatorami konferencji byli: UNIDROIT oraz Katedra UNESCO Międzynarodowego Prawa Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Genewskiego. Uniwersytet Gdański jest partnerem instytucjonalnym, a prof. Kamil Zeidler indywidualnym w projekcie naukowym UNIDROIT UCAP, w ramach którego była organizowana konferencja.

Dr Jakub Szlachetko - adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, został powołany do zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej! Zespół funkcjonuje przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

Serdecznie gratulujemy!

 

Program małych grantów – UGrants to kolejne działanie realizowane w Uniwersytecie Gdańskim w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).  

Z przyjemnością informujemy, że 8 grudnia 2020 r., zgodnie z nową polityką informacyjną, powstał profil naszego Wydziału w międzynarodowym portalu społecznościowym LinkedIn.
LinkedIn jest najpopularniejszym portalem społecznościowym dla profesjonalistów. Obecnie posiada ponad 700 mln użytkowników na całym świecie i notuje ponad 670 mln odwiedzin miesięcznie. 40% użytkowników LinkedIn korzysta z niego codziennie.

wwRada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Wojciechowi Wiewiórowskiemu z Katedry Informatyki Prawniczej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.