fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Spotkanie

SpotkanieW dniu 12.02.2020 roku w Sali im prof. Steyera na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyło się spotkanie, którego celem było rozpoczęcie prac nad włączeniem Gdańska do sieci „Miasta Sprawiedliwości Naprawczej”.

logo Erasmus

W dniu 19.02.2020 r. (środa) o godz. 12.15 w Audytorium C odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych udziałem w trwającej rekrutacji i wyjazdem na stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2020/21. Przedstawione będą nowe zasady zaliczania pobytu z możliwością zaliczenia semestru studiów bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

 

spotkanie

Prof. Mischa Wladimiroff oraz Alphons Orie, sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w Hadze byli gośćmi zorganizowanego przez Dziekana WPiA, prof.UG dr hab. Wojciecha Zalewskiego okrągłego stołu poświęconego zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem MTK. Podczas spotkania omówiono kluczowe problemy związane zarówno z teoretycznym uformowaniem modelu odpowiedzialności, jak i praktycznymi aspektami funkcjonowania MTK. Poruszono również najważniejsze wyzwania, stojące obecnie przed Trybunałem. 

 

Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada Izby Komorniczej w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt. Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Termin konferencji planowany był na dzień 15 maja 2020 r. W związku z zagrożeniem epidemicznym przygotowania do konferencji zostały zawieszone do odwołania. Nowy termin zostanie podany po ustaniu zagrożenia.

Informujemy, że Biuro Dziekana i Sekretariaty Katedr w dniu 27.12.2019r. będą nieczynne.

obrona

W dniu 16 grudnia 2019 roku przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Michalskiego pt. „Ustrój polityczno-prawny Finlandii i jego funkcjonowanie w latach 1917-2000. Studium prawno-historyczno-porównawcze”.

GSP 3/2019

W ostatnich dniach listopada br. ukazał się kolejny numer 3/2019 „Gdańskich Studiów Prawniczych” pt. "Roman Maritime Law. Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues", zawierający 19 tekstów autorów z ośrodków naukowych w Polsce, Wielkiej Brytanii,  Hiszpanii i Czech (w tym 13. spoza UG; redaktorem naukowym tomu jest prof. Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego).

Prof. Stelina

Prof. dr hab. Jakub Stelina, wybrany 21 listopada 2019 r. przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył dzisiaj ślubowanie przed Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

logo
Narodowe Centrum Nauki w dniu 4 grudnia 2019 r. ogłosiło listę laureatów konkursu MINIATURA 3
W ramach konkursu MINIATURA 3 finansowanie na działanie naukowe otrzymali pracownicy Wydziału Prawa i Administracji:
  • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska, projekt pt.  "Charakter prawny zbiorowych praw pacjentów", kwota finansowania 17 037,00 zł;