fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Tadeusz Dmochowski
 
 
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. hab. Tadeusza Dmochowskiego, prof. UG
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

Z przyjemnością informujemy, iż nasz Wydział weźmie udział w europejskim projekcie Motiv-Action (Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways), w ramach programu Erasmus+ Sport.  

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu "Wydziałowe rozmowy o etyce". Środa, 16.03.2002, godz. 17:00 | MS Teams

wpia

 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął uchwałę o następującej treści:

 

Uchwała nr 13/22

Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 2 marca 2022 roku

w sprawie zawieszenia współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi

 

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uruchomiliśmy specjalną podstronę, na której informujemy jak pomóc oraz jak pomaga Ukrainie i Ukraińcom społeczność naszego Wydziału:

 

Na dzisiejszym posiedzeniu, Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął jednogłośnie uchwałę wyrażającą solidarność z Ukrainą, o następującej treści:

 

Uchwała nr 22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2022 roku – Deklaracja solidarności z Ukrainą

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

wpia

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej WPIA UG serdecznie zaprasza studentów ostatniego roku studiów Uniwersytetu Gdańskiego do wysyłania zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji Programu PAN European Seal, polegającego na odbyciu rocznego płatnego stażu w najważniejszych europejskich instytucjach w obszarze własności intelektualnej.

Dnia 26 stycznia 2022 r. w Sali Rady Wydziału, p. Ewa Weiszewska, studentka 5. roku studiów na kierunku prawo – Laureatka 2. Konkursu Literackiego odebrała z rąk Dziekana WPiA UG, dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG.  gratulacje, dyplom, bukiet kwiatów i zestaw wydziałowych pamiątek.

 

Nasi goście z Kenii i Gruzji dotarli szczęśliwie na Wydział. Pani Dr Jane Wathuta (Strathmore University, Nairobi, Kenia) specjalizuje się w prawie rodzinnym, również w aspekcie międzynarodowym. Pani Claire Adonyi (Strathmore University, Nairobi, Kenia) zajmuje się naukowo zagadnieniami z zakresu międzynarodowego prawa karnego. W poniedziałek prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju dr hab. Marcin M. Wiszowaty, prof.