wydarzenia

Spotkanie Absolwentów rocznika 1978

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 Wrzesień, 2023 - 06:56

22 września 2023 r. odbyło się na naszym Wydziale kolejne spotkanie Absolwentów, tym razem - rocznika 1978. Od ukończenia studiów przez Uczestniczki i Uczestników spotkania minęło więc 40 lat. Na zaproszenie Dziekana WPiA, dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG odpowiedziało 25 uczestników, wśród których reprezentację znalazły wszystkie profesje prawnicze: sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, notariusze, radcy prawni i adwokaci.

Oferta pracy na stanowisku doktorant w projekcie

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 31 Sierpień, 2023 - 10:11

Oferta pracy na stanowisku doktorant w projekcie

Tsunami czy delikatny przypływ? Europejska myśl prawna w zderzeniu z francuskim Kodeksem handlowym z 1807 r.

Zakres prac:

1. Realizacja podprojektu nr 1 obejmująca:

- kwerendy archiwalne w Brukseli i Gandawie,

- analizę materiałów zgromadzonych w trakcie kwerend i dostępnych online,

Relacja: VII Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów

Ostatnia modyfikacja: sobota, 2 Wrzesień, 2023 - 14:06

30 czerwca 2023 r. w Gdańsku odbyło się VII Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów pt. „(…) iuris consulti, quorum summus circa verborum proprietatem labor est (Quint,. Inst. 5, 14, 34) — język prawa i język prawników w Rzymie starożytnym". W konferencji udział wzięli przedstawiciele ośrodków badawczych z Krakowa, Poznania i Gdańska.