wydarzenia

Nasz Wydział uczestnikiem projektu Motiv-Action w ramach programu Erasmus+ Sport

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 Marzec, 2022 - 13:55

Z przyjemnością informujemy, iż nasz Wydział weźmie udział w europejskim projekcie Motiv-Action (Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways), w ramach programu Erasmus+ Sport.  

Jednym z elementów projektu jest analiza regulacji prawnych dotyczących zwalczania oszustw w sporcie w krajach - uczestnikach projektu. Szefem zespołu ekspertów w tym projekcie jest dr hab. Jacek Potulski, prof. UG, kierownik Zakładu Kryminologii.

Uniwersytet Gdański zawiesza współpracę z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi

Ostatnia modyfikacja: piątek, 4 Marzec, 2022 - 08:42

Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął uchwałę o następującej treści:

 

Uchwała nr 13/22

Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 2 marca 2022 roku

w sprawie zawieszenia współpracy z rosyjskimi i białoruskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi

 

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego - Deklaracja solidarności z Ukrainą

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 24 luty, 2022 - 12:56

Na dzisiejszym posiedzeniu, Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął jednogłośnie uchwałę wyrażającą solidarność z Ukrainą, o następującej treści:

 

Uchwała nr 22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2022 roku – Deklaracja solidarności z Ukrainą

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

Staże w Europejskim Urzędzie Patentowym i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 luty, 2022 - 15:38

wpia

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej WPIA UG serdecznie zaprasza studentów ostatniego roku studiów Uniwersytetu Gdańskiego do wysyłania zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji Programu PAN European Seal, polegającego na odbyciu rocznego płatnego stażu w najważniejszych europejskich instytucjach w obszarze własności intelektualnej.

 

Pani Ewa Weiszewska – Laureatka 2. Konkursu Literackiego dla Studentek i Studentów WPiA UG odebrała nagrodę

Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 Styczeń, 2022 - 09:16

Dnia 26 stycznia 2022 r. w Sali Rady Wydziału, p. Ewa Weiszewska, studentka 5. roku studiów na kierunku prawo – Laureatka 2. Konkursu Literackiego odebrała z rąk Dziekana WPiA UG, dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG.  gratulacje, dyplom, bukiet kwiatów i zestaw wydziałowych pamiątek.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu – Laureatka otrzymała (jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2021) nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, a opowiadanie zostało opublikowane na stronie internetowej Wydziału. 

Goście z Kenii i Gruzji już na Wydziale

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 Grudzień, 2021 - 13:41

Nasi goście z Kenii i Gruzji dotarli szczęśliwie na Wydział. Pani Dr Jane Wathuta (Strathmore University, Nairobi, Kenia) specjalizuje się w prawie rodzinnym, również w aspekcie międzynarodowym. Pani Claire Adonyi (Strathmore University, Nairobi, Kenia) zajmuje się naukowo zagadnieniami z zakresu międzynarodowego prawa karnego. W poniedziałek prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju dr hab. Marcin M. Wiszowaty, prof.

Dr Szlachetko powołany do Grupy Roboczej do spraw Polskiego Prawa Kosmicznego

Ostatnia modyfikacja: środa, 8 Grudzień, 2021 - 08:23

Dr Jakub H. Szlachetko został powołany do Grupy Roboczej do spraw Polskiego Prawa Kosmicznego (Task Force on Polish Space Law), której celem jest wspieranie prawodawcy oraz administracji publicznej w zakresie tworzenia polskiego prawa kosmicznego, a w szczególności ustawy o działalności kosmicznej i krajowym rejestrze obiektów kosmicznych. Grupa składa się z prawników teoretyków i praktyków afiliowanych przy różnych uczelniach, instytucjach naukowych, organizacjach branżowych i tzw.