wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

wydarzenia

W dniach 5-6 listopada br. w Warszawie odbywał się XII Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych. Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, został wybrany ponownie do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. W bieżącej kadencji dr Krzysztof Czub będzie pełnił także funkcję Wiceprezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Serdeczne gratulacje!

zajadło heweliusz

W imieniu Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego zapraszamy na spotkanie z prof. Jerzym Zajadło - laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2016 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, które odbędzie się w środę 8 listopada 2017 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
Przy tej okazji Laureat wygłosi wykład zatytułowany: Czy prawo może być piękne?.

temida

Zapraszamy serdecznie na pierwsze spotkanie Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego, które odbędzie się we wtorek (24.10.2017r.) o godz. 17:30 na Wydziale Prawa i Administracji UG!

Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny. Członkowie Koła wybiorą nowy zarząd, a także zostaną przedstawione plany na najbliższy rok akademicki. Poza członkami Koła zapraszamy także inne osoby zainteresowane tematyką prawa międzynarodowego!

Piotr Zieliński

Piotr ZielińskiZ przyjemnością informujemy, że doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mgr Piotr Zieliński został członkiem European Association of Health Law.

 

SEMINAR on 9 NOVEMBER 2017

 „Klaster Kosmiczny. Inteligentna Specjalizacja?

Zarządzaniem ryzykiem, finanse i ubezpieczenia w projektach kosmicznych.

 

 

The Commission of Space Science, which since March 2017 has been acting through the Gdańsk Chapter of the Polish Academy of Science, organises cyclical seminars on various aspects of space science.

SEMINARIUM 9 LISTOPADA 2017

Klaster Kosmiczny. Inteligentna Specjalizacja?

Zarządzaniem ryzykiem, finanse i ubezpieczenia w projektach kosmicznych.

                       

konferencja

Staże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach w Azji Centralnej- Kirgistan.

W okresie 25 września – 1 października 2017 r. pracownicy Katedry Prawa Finansowego – dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG, dr Edward Juchniewicz, dr Damian Cyman, dr Przemysław Panfil i Katedry Prawa Cywilnego – dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG odbyli staże naukowe w  uniwersytetach i szkołach prawa w Kirgistanie.

W dniu 10 października 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50 – lecia pracy zawodowej - prof. zw. dra hab. Tadeusza Jasudowicza.

W dniach 18-20 września 2017 r. w Pałacu w Lubostroniu – pod honorowym patronatem Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Generalnej Konserwator Zabytków prof. Małgorzaty Gawin oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego Gwizdały – odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, współorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Europy

RadaZ przyjemnością informujemy, że Premier Jarosław Gowin powołał dr. hab. Oktawiana Nawrota, prof. UG z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa do pełnienia obowiązków obserwatora przy Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy.  

Strony

Subskrybuj RSS - wydarzenia