fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się Otwarte Seminarium Naukowe, którego organizatorem była Katedra Prawa Handlowego. Tematyka seminarium poświęcona była kwestiom związanym z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów (…), a zwłaszcza ocenie wprowadzonego Tarczą 4.0.

nra

Tomasz SnarskiDr Tomasz Snarski (adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, adwokat) został wybrany do składu Komisji Zagranicznej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Dnia 6 maja 2021 r. odbyło się pierwsze od nastania pandemii posiedzenie Kapituły Środowisk Prawniczych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Na zaproszenie Prezesa Sądu, p. sędziego Rafała Terleckiego, w jego siedzibie zebrali się reprezentanci zawodów prawniczych i władz ich samorządów: adwokatury, komorników, notariatu, prokuratury, radców prawnych, sędziów i syndyków.

W czwartek 27 maja 2021 r. odbędzie się konferencja on-line AIDA Polska, która poświęcona będzie niezwykle aktualnemu zagadnieniu zakresu swobody umów w ustalaniu odszkodowania z ubezpieczenia AC. Konferencję poprowadzi dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG - która w bieżącej kadencji sprawuje funkcję Przewodniczącej AIDA Polska.

logoDo dnia 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14:00 trwa dodatkowy nabór w programie małych grantów – „UGrants” realizowanym w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski odznaczył szczególnie zasłużonych dla rozwoju Uczelni pracowników naszego Wydziału Medalami 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W gronie odznaczonych Medalem 50-lecia byłych i obecnych pracowników Wydziału Prawa i Administracji znaleźli się:

 

prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

logoZ przyjemnością informujemy, że od 17 marca 2021 Instytutem Konfucjusza na UG kierować będzie dr Magdalena Łągiewska (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego). Pani doktor jest pełnomocnikiem Dziekana WPiA UG ds.

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG, dr. hab. Wojciecha Zalewskiego prof. UG, w przeddzień Święta Uniwersytetu Gdańskiego, Kolegium Dziekańskie odwiedziło groby byłych Dziekanów naszego Wydziału, aby oddać cześć Ich pamięci.

Na grobach Dziekanów w Gdańsku, Redzie i Sopocie złożono wiązanki kwiatów od Dziekana i Społeczności Wydziału.

Serdecznie zapraszamy do trzeciej Rozmowy o Dydaktyce, która odbędzie się  w środę 31.03. o godz. 17.00 na platformie MS Teams.
 
plakat

Stefan RaszejaZ głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med.