Oferty pracy | Wydział Prawa i Administracji

Oferty pracy

Rekomendacje Komisji Konkursowych

piątek, 8 września 2017 roku, 11:31

W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG konkursu na stanowisko asystenta w Centrum Prawa Własności Intelektualnej, Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatur udzieliła pozytywnej rekomendacji Pani mgr Aleksandrze Czubek.


W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Gospodarczego Publicznego Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatur udzieliła pozytywnej rekomendacji Pani dr Hannie Wolskiej.


W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG konkursu na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego, Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatur udzieliła pozytywnej rekomendacji Panu mgr. Pawłowi Kwiatkowskiemu oraz Pani mgr Paulinie Topolskiej.


W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatur udzieliła pozytywnej rekomendacji Panu mgr. Piotrowi Zielińskiemu.