Oferty pracy | Wydział Prawa i Administracji

Oferty pracy

Brak komunikatów.

Rekomendacje Komisji Konkursowych

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 lutego 2018 roku, 11:30

W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatur postanowiła nie wyłonić żadnego kandydata na ww. stanowisko.