Oferty pracy | Wydział Prawa i Administracji

Oferty pracy

Brak komunikatów.

Rekomendacje Komisji Konkursowych

wtorek, 9 stycznia 2018 roku, 14:37

W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Prawa Własności Intelektualnej, Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatur postanowiła udzielić pozytywnej rekomendacji Pani dr Ewelinie Kowalskiej.


W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Finansowego, Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatur postanowiła udzielić pozytywnej rekomendacji Panu mgr. Szymonowi Moś.


W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego, Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatur postanowiła nie wyłonić żadnego kandydata na ww. stanowisko.