Materiały dydaktyczne

Prezentacje z wykładów dr. W. Wiewiórowskiego:

1. Bazy danych & Systemy informacji prawnej

2. Organizacja procesu wyszukiwawczego

3. Podpisy elektroniczne

Prezentacje z wykładów dr. G. Wierczyńskiego:

1. Wykład wstępny

2. Historia systemów informacji prawnej

3. "Obowiązywanie" w systemach informacji prawnej - część I i część II (kazusy).

4. "Współczesna informatyka prawnicza - ryzyka, korzyści i perspektywy" - nagranie z wykładu na  konferencji "Innowacyjne technologie i narzędzia w pracy prawnika", która odbyła się 31 maja 2012 r. w siedzibie Sądu Najwyższego

Materiały pomocnicze do zajęć z Informatyki prawniczej:

1) hasła w Wikipedii:

2) starsze podręczniki:

Jerzy Kurcyusz, Wprowadzenie do nauki o informacji i informatyce prawniczej. Skrypt, Katowice 1979
Andrzej Mrózek, Problemy informatyki prawniczej, Toruń 1977
Jacek Petzel, Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999
Prawne problemy systemów informatycznych. Materiały z konferencji, Warszawa 26-28 października 1978, Warszawa 1978
Henryk Rot, Elżbieta Kolasińska, Podstawy cybernetyki i informatyki prawniczej, Wrocław 1983
Franciszek Studnicki, Przepływ wiadomości o normach prawa, Zeszyty Naukowe UJ Prace Prawnicze 1965, z. 32
Franciszek Studnicki, Cybernetyka i prawo, Warszawa 1969
Franciszek Studnicki, Wstęp do informatyki prawniczej. Automatyczne systemy wyszukiwawcze. Poradnik zawodowy, Lublin 1974
Franciszek Studnicki, Wprowadzenie do informatyki prawniczej. Zautomatyzowane wyszukiwanie informacji prawniczej, Warszawa 1978
Jerzy Wróblewski (red.), Wstęp do informatyki prawniczej, Warszawa 1985
Sylwester Zawadzki (red.), Studia z informatyki prawniczej, Warszawa 1978

 

Materiały do seminarium z informatyzacji administracji:

1) bibliografia prac na temat informatyzacji i prawa nowych technologii dr. W.R. Wiewiórowskiego

2) hasła w Wikipedii:

3) przykładowe prace:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 20:56; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. luty 2014 - 10:21; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła