Badania | Wydział Prawa i Administracji

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 18:21

Dawne prawo morskie
prof. zw. dr hab. Maciejewski Tadeusz

Działalność prawotwórcza organów sądowniczych we Francji na tle historycznym.
dr Klimaszewska Anna

Dzieje administracji i myśli administracyjnej [History of administration and administrative thought]
dr Gałędek Michał

Europejskie kodyfikacje cywilne i handlowe XIX i XX wieku
dr Lewandowicz Maria

Ewolucja prawa karnego na świecie w perspektywie historycznej
dr Klimaszewska Anna

Historia francuskiego prawa handlowego i cywilnego.
dr Klimaszewska Anna

Historia i instytucje prawa chełmińskiego
mgr Kitowski Piotr

Historia myśli administracyjnej i prawnej
prof. zw. dr hab. Maciejewski Tadeusz

Historia szwajcarskiego prawa handlowego
dr Lewandowicz Maria

Historia szwajcarskiego prawa zobowiązań
dr Lewandowicz Maria

Kodyfikacja prawa na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w. [The codification of law on the Polish territories in the first half of 19th century]
dr Gałędek Michał
dr Klimaszewska Anna

Konstytucjonalizm europejski
prof. zw. dr hab. Maciejewski Tadeusz

Polityka narodowościowa i wyznaniowa rządu w II Rzeczpospolitej (National and religious policy in the Republic of Poland (1918-1939)]
dr Gałędek Michał

Polska myśl administracyjna i ekonomiczna XVIII i XIX w. [Polish administrative and economic thought in the 18th and 19th century]
dr Gałędek Michał

Prawo hazardowe
dr Lewandowicz Maria

Prawo miejskie
prof. zw. dr hab. Maciejewski Tadeusz

Prawo Prus Królewskich
mgr Kitowski Piotr

Prawo prywatne w okresie średniowiecza i wczesnonowożytnym
mgr Kitowski Piotr

Prawo publiczne II Rzeczpospolitej [Public law in the Republic of Poland (1918-1939)]
dr Gałędek Michał

Rola zwyczajów i praktyk handlowych w ewolucji prawa handlowego.
dr Klimaszewska Anna

Sądownictwo gdańskie i pruskie do 1939 r.
prof. zw. dr hab. Maciejewski Tadeusz

Średniowieczne i wczesnonowożytne systemy prawa spadkowego
mgr Kitowski Piotr

Wielkie kodyfikacje XIX w.
dr Klimaszewska Anna

Wpływ kodyfikacji napoleońskich na rozwój prawa na świecie.
dr Klimaszewska Anna