Badania

Dawne prawo morskie
prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Działalność prawotwórcza organów sądowniczych we Francji na tle historycznym
dr Anna Klimaszewska

Dzieje administracji i myśli administracyjnej [History of administration and administrative thought]
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Dzieje polskiego konstytucjonalizmu i myśli politycznej w XVIII i XIX w. [History od Polish constitutionalism and political thought in 18th and 19th century]
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Dzieje polskiego prawa prywatnego w XIX i XX w. [History od Polish private law in 19th and 20th century]
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Dzieje polskiego wymiaru sprawiedliwości w XIX w. [History of Polish judiciary in 19th century]
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Europejskie kodyfikacje cywilne i handlowe XIX i XX wieku
dr Maria Lewandowicz

Ewolucja prawa karnego na świecie w perspektywie historycznej
dr Anna Klimaszewska

Historia francuskiego prawa handlowego i cywilnego
dr Anna Klimaszewska

Historia i instytucje prawa chełmińskiego
dr Piotr Kitowski

Historia myśli administracyjnej i prawnej
prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Historia szwajcarskiego prawa handlowego
dr Maria Lewandowicz

Historia szwajcarskiego prawa zobowiązań
dr Maria Lewandowicz

Kodyfikacja prawa na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w. [The codification of law on the Polish territories in the first half of 19th century]
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG
dr Anna Klimaszewska

Konstytucjonalizm europejski
prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Polityka narodowościowa i wyznaniowa rządu w II Rzeczpospolitej (National and religious policy in the Republic of Poland (1918-1939)]
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Polska myśl administracyjna i ekonomiczna XVIII i XIX w. [Polish administrative and economic thought in the 18th and 19th century]
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Prawo hazardowe
dr Maria Lewandowicz

Prawo miejskie
prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Prawo Prus Królewskich
dr Piotr Kitowski

Prawo prywatne w okresie średniowiecza i wczesnonowożytnym
dr Piotr Kitowski

Prawo publiczne II Rzeczpospolitej [Public law in the Republic of Poland (1918-1939)]
dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

Protokół dyplomatyczny
dr Dawid Michalski

Rola zwyczajów i praktyk handlowych w ewolucji prawa handlowego
dr Anna Klimaszewska

Sądownictwo gdańskie i pruskie do 1939 r.
prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Średniowieczne i wczesnonowożytne systemy prawa spadkowego
dr Piotr Kitowski

Ustrój polityczno-prawny Finlandii w latach 1917-2000
dr Dawid Michalski

Wielkie kodyfikacje XIX w.
dr Anna Klimaszewska

Wpływ kodyfikacji napoleońskich na rozwój prawa na świecie
dr Anna Klimaszewska

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 14:26; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: piątek, 3. Styczeń 2020 - 23:10; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski