Materiały dydaktyczne | Wydział Prawa i Administracji

Materiały dydaktyczne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 listopada 2015 roku, 18:51

Forma podstawowa egzaminu z przedmiotu Powszechna Historia Prawa i Wstęp do Prawa Sądowego:

- pisemny, 4 pytania opisowe (2 z zakresu prawa publicznego, 2 z zakresu prawa sądowego)
 

HISTORIA PRAWA - I rok prawa stacjonarnego i niestacjonarnego,

Egzaminator: prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Do egzaminu z przedmiotu obowiązuje podręcznik - T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie.

Nadbitki (nie strony) obowiązujące:
103, 104-125, 128-132, 135-156, 172-174, 185-257, 261-276, 281-286, 315-386, 468-530, 542-553, 586-618, 634-635, 691-699, 714-725, 736-746, 748-758, 775-792, 803-805, 807, 818-934, 938, 946-955, 956-1014, 1016-1043, 1054-1060, 1078-1081, 1090-1101, 1114-1121.
 

HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI - Kryminologia studia stacjonarne i niestaconarne (nadbitki do egzaminu)

Egzaminator - dr Piotr Kitowski

1. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:

315-324; 330-338; 358-386; 468-530; 691-693; 714-725; 736-746; 946-952; 1016-1060; 1066; 1075-1076.

2. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, C.H. Beck, Warszawa 2008, 3 wydanie:

331-429; 537-539; 543-545; 572-585; 588-589.

WSTĘP DO PRAWA SĄDOWEGO - I rok prawa uzupełniającego,

Egzaminator: prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Do egzaminu z przedmiotu obowiązują nadbitki (nie strony) z dwóch podręczników:

1. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:
315-324; 330-338; 358-386; 468-530; 691-693; 714-725; 736-746; 946-1060; 1065-1066; 1075-1076.

2. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, C.H. Beck, Warszawa 2011, 4 wydanie:
188-196; 212-220; 230-233; 237; 529-548; 658-673; 732-742.