Badania | Wydział Prawa i Administracji

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 listopada 2018 roku, 17:22

dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny

 1. REALIZOWANE PROJEKTY:
 1. Kierownik projektów Narodowego Centrum Nauki w ramach Konkursu OPUS:
 • „Trzecia władza sądów i sędziów w Polsce z perspektywy teorii i filozofii prawa” [termin trwania projektu: 18.07.2014 r. – 17.03.2017 r.];
 • „Pomiędzy modernizacją a narodowym charakterem. Ideologia i aksjologia twórców polskiego prawa prywatnego w XX w.” [termin trwania projektu: 27.01.2017 r. – 26.01.2020 r.];
 1. Wykonawca projektu ACCURIA: „Ocena sądów wobec postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych; dobre praktyki, bariery oraz sposoby naprawy” [termin trwania projektu 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.].

 

 1. ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
 • postępowanie cywilne – pozycja prawna sędziego, zasada kontradyktoryjności;
 • efektywność ekonomiczna i społeczna postępowania cywilnego;
 • niezależność sądów, niezawisłość sędziów;
 • prawo własności;
 • prawo do wolności;
 • umowa społeczna, prawo do oporu, obywatelskie nieposłuszeństwo;
 • historia państwa i prawa polskiego w XX w.;
 • etyka prawnicza, etyka zawodów prawniczych;
 • etyka w administracji.

dr Grzegorz Julke

 1. przekształcenia podmiotowe w postępowaniu cywilnym;
 2. sądowe postępowanie egzekucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów egzekucji, w tym egzekucji z wynagrodzenia za pracę, egzekucji z nieruchomości, egzekucji z innych praw majątkowych, egzekucji z innych wierzytelności;

 3. funkcjonowanie i ustrój samorządu komorniczego;

 4. judykacyjny, administracyjny i samorządowy nadzór nad czynnościami komorników sądowych.


dr Jarosław Świeczkowski

 1. ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
 • odpowiednie stosowanie przepisów o procesie w postępowaniu egzekucyjnym.

mgr Dominika Mróz – Szarmach

 1. ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
 • środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym;
 • orzeczenia w postępowaniu cywilnym;
 • skutki materialnoprawne czynności procesowych;
 • pełnomocnik procesowy w postępowaniu cywilnym.

mgr Olga Zinkiewicz

 1. ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
 • postępowanie dowodowe w procesie cywilnym;
 • elektronizacja postępowania cywilnego;
 • prawo własności intelektualnej.