Materiały dydaktyczne

ZAKRES ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH NA EGZAMINIE Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE ORAZ NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej – "KPC"):

 • Przepisy ogólne: art. 1 – 13 KPC

 • Proces: art. 15 – 446; art. 452 – 47714a; art. 478 – 479; art. 47928 – 47935; art. 47945; art. 4801 – 4804; art. 4841 – 50514; art. 50528 – 50539 KPC

 • Postępowanie nieprocesowe: art. 506 – 525; art. 544 – 5601; art. 5602 – 56012; art. 566 – art. 5674; art. 568 – 5782; art. 579 – 584; art. 5981 – 59822; art. 602; art. 603; art. 6033 – 6034; art. 606 – 610; art. 617 – 62613; art. 627 – 628, art. 6363 – 6382; art. 640 – 654; art. 669 – 690; art. 694– 6948 KPC

 • Postępowanie zabezpieczające: art. 730 – 750; art. 753 – 7532; art. 7541; art. 755; art. 7552 – 7554; art. 756; art. 7561 – 7562; art. 757 KPC

 • Postępowanie egzekucyjne: art. 758 – 762; art. 763 – 764; art. 766 – 767⁴; art. 770 – 771; art. 773 – 7731; art. 776 – 7781; art. 779; art. 781 – 783; art. 787 – 788; art. 791; art. 793 – 795; art. 796 – 805; art. 809 – 810; art. 812; art. 814; art. 815; art. 816; art. 817; art. 818; art. 819; art. 820; art. 8203 – 828; art. 829; art. 831; art. 833; art. 840 – 843; art. 844; art. 845 – 848; art. 851; art. 853; art. 854; art. 856; art. 864; art. 867 – 8673; art. 869 – 871; art. 874; art. 875; art. 879; art. 889 – 890; art. 8911 – 8912; art. 910; art. 921 – 925; art. 927; art. 929; art. 930; art. 942; art. 945; art. 950; art. 952; art. 955; art. 962; art. 965; art. 972 – 1003; art. 1023 – 1027; art. 1035 – 1036; art. 1041 – 1046; art. 1081 – 1088 KPC

 • Jurysdykcja krajowa i międzynarodowe postępowanie cywilne: art. 1097 – 11102; art. 1117; art. 1130 – 1135; art. 11421 – 11427; art. 1145 – 11491; art. 1150 – 1152 KPC

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 2. Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – art. 15zzs1 – art. 15 zzs2 i art. 15zzs9.

 3. Pisma procesowe, obowiązujące na egzaminie:

  • pozew;

  • sprzeciw od wyroku zaocznego;

  • apelacja (wyłącznie: zakres zaskarżenia, zarzuty apelacyjne, wnioski apelacyjne);

  • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;

  • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;

  • wnioski w postępowaniu nieprocesowym: wniosek o podział majątku; wniosek o zasiedzenie; wniosek o zniesienie współwłasności; wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej – "KPC"):

 • Przepisy ogólne: art. 1 – 13 KPC

 • Proces: art. 15 – 182; art. 1861 – 446; art. 453 – 47714a; art. 4801 – 50514 KPC

 • Postępowanie nieprocesowe: art. 506 – 525; art. 606 – 610; art. 617 – 625; art. 6261 – 62613; art. 627 – 628; art. 640 – 654; art. 669 – 690 KPC

 • Postępowanie zabezpieczające: art. 730 – 749; art. 7541; art. 755; art. 756; art. 757 KPC

 • Postępowanie egzekucyjne: art. 758 – 761; art. 766 – 7674; art. 770 – 771; art. 776 – 7781; art. 779; art. 781 – 783; art. 787; art. 795, art. 796 – 805; art. 809 – 810; art. 812; art. 814; art. 815; art. 816; art. 817; art. 818; art. 819; art. 820; art. 821 – 827; art. 829; art. 840 – 843; art. 1081 – 1088 KPC

 • Jurysdykcja krajowa i międzynarodowe postępowanie cywilne: art. 1097 – 1110¹ KPC

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 2. Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – art. 15zzs1 – art. 15 zzs2 i art. 15zzs9.

 3. Pisma procesowe, obowiązujące na egzaminie:

  • pozew;

  • sprzeciw od wyroku zaocznego;

  • apelacja (wyłącznie: zakres zaskarżenia, zarzuty apelacyjne, wnioski apelacyjne);

  • wniosek w postępowaniu nieprocesowym: wniosek o zniesienie współwłasności; wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

 


 

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

Egzamin z Postępowania cywilnego dla III roku prawa został zaplanowany: 

 1. na dzień 19 czerwca 2023 r. g. 15:00 (Aula) – studenci stacjonarni;
 2. na dzień 19 czerwca 2023 r. g. 15:00 (Aula) – studenci niestacjonarni (wieczorowi);
 3. na dzień 19 czerwca 2023 r. g. 17:00 (Aula) – studenci niestacjonarni (zaoczni).

Egzamin składać się będzie z trzech części, tj.:

 1. test jednokrotnego wyboru – 20 pytań (20 pkt);
 2. kazus, na podstawie którego należy sporządzić projekt pisma procesowego (jednego z pism wskazanych w zakresie materiału na egzamin) – 15 pkt;
 3. pytanie otwarte (problemowe) – 15 pkt.

Łącznie zdający może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 25,5 pkt. Skala ocen na egzaminie jest zgodna z Regulaminem Studiów UG.

Czas egzaminu wynosić będzie 60 minut. 


 

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

Egzamin poprawkowy z Postępowania cywilnego dla III roku prawa został zaplanowany: 

 1. na dzień 15 września 2023 r. g. 15:00 (Aula) – studenci stacjonarni;
 2. na dzień 15 września 2023 r. g. 15:00 (Aula) – studenci niestacjonarni (wieczorowi);
 3. na dzień 15 września 2023 r. g. 17:00 (Aula) – studenci niestacjonarni (zaoczni).

Egzamin składać się będzie z trzech części, tj.:

 1. test jednokrotnego wyboru – 20 pytań (20 pkt);
 2. kazus, na podstawie którego należy sporządzić projekt pisma procesowego (jednego z pism wskazanych w zakresie materiału na egzamin) – 15 pkt;
 3. pytanie otwarte (problemowe) – 15 pkt.

Łącznie zdający może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 25,5 pkt. Skala ocen na egzaminie jest zgodna z Regulaminem Studiów UG.

Czas egzaminu wynosić będzie 60 minut. 


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 14:52; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Wrzesień 2023 - 15:11; osoba wprowadzająca: Dominika Mróz-Szarmach